PDA

Bekijk volledige versie : Partner met Italiaanse verblijfsvergunning naar nederlandsiham5
18-08-10, 13:39
Hallo allemaal,

Na een aantal dagen lezen op het forum heb ik eigenlijk nog niet helemaal mijn situatie kunnen uitpluizen.

Ik zal het in het kort uitleggen;

Ongeveer 1 jaar geleden heb ik jongen ontmoet hij woont en werkt in italie en hij heeft sinds kort ( juni 2010 ) een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gehad. Op die pas staat CE communy european dat wil zeggen dat hij overal binnen europa mag komen.

Wij willen dus gaan trouwen ik zelf woon in nederland en hij wilt ook naar nederland komen, is het zo dat wij alleen moeten trouwen en dat hij zich op hetzelfde adres als mij moet inschrijven???? en dat hij meteen kan werken???

Of komt daar veel meer bij kijken en moet hij hier weer in nederland alles opnieuw aanvragen ( verblijfsvergunning )

Ik heb het weleens aan een collega gevraagd en die zegt dat Als Italie binnen European Community valt hij niet naar de IND hoeft???

en Hij zich moet laten inschrijven bij de gemeente(Hij moet op een adres ingeschreven zijn bij de gemeente)
en verzekerd zijn en dat hij dan aan de slag kan. Ze zegt dat IND echt voor landen is die buiten EU vallen zoals Suriname, etc.

WILT IEMAND MIJ HELLPENNN IK HOOR ZOVEEL VERSCHILLENDE VERHALEN DAT IK ZELF OOK DE WEG KWIJT BEN

draak
18-08-10, 22:37
:welkomoponsforum:

Wat is zijn nationaliteit? Je hebt een Italiaans vlaggetje geplaatst, maar je zegt dat hij een verblijfsvergunning heeft, dus is hij kennelijk geen Italiaans staatsburger.

Houders van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, en dat is hij kennelijk, kunnen naar een ander EU-land komen om te werken, zonder dat een MVV nodig is. Maar ze moeten wel degelijk een procedure bij de IND doorlopen. Ook moet hun werkgever een tewerkstellingsvergunning voor ze aanvragen, wat nogal lastig kan zijn.


4.12. EG-langdurig ingezetenen

4.12.1. Algemeen

De houder van een door een andere (eerste) lidstaat afgegeven status als EG-langdurig ingezetene, kan onder bepaalde voorwaarden voor een periode van langer dan drie maanden in Nederland (tweede lidstaat) verblijven en in aanmerking komen voor verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst.

4.12.2. Verlening van de verblijfsvergunning

Ingevolge artikel 3.31, vijfde lid, Vb wordt de aanvraag die is ingediend door een langdurig ingezetene niet afgewezen op gronden dat:
– de langdurig ingezetene niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (zie artikel 17, eerste lid, onder h, Vw en B17);
– de langdurig ingezetene niet bereid is om een onderzoek naar of de behandeling voor TBC te ondergaan en daaraan mee te werken (zie artikel 3.79, tweede lid, Vb en B17).

Daarnaast gelden de bepalingen zoals neergelegd in B17.

4.12.3. Gevraagde bescheiden

Bij de aanvraag dient de langdurig ingezetene, in aanvulling op het bepaalde in B17, de volgende bescheiden over te leggen:

– een kopie van de TWV (aanvraag);
– een volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (niet ouder dan drie maanden); en
– een kopie van een (concept) arbeidsovereenkomst waaruit (mede) het inkomen blijkt.

4.12.4. Beperking

De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt, mits ook aan de algemene voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning zoals genoemd in B17 wordt voldaan, verleend onder de beperking ‘arbeid in loondienst’.

4.12.5. Arbeidsmarktaantekening

Als aantekening wordt vermeld: “Arbeid toegestaan, TWV alleen gedurende eerste twaalf maanden vereist

De verplichting om te beschikken over een TWV blijft voor de EG-langdurig ingezetene gedurende de eerste twaalf maanden bestaan.

Verder wordt op het document de aantekening ‘beroep op de publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’ gesteld.

4.12.6. Geldigheidsduur

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid in loondienst wordt verleend voor een duur die maximaal gelijk is aan de duur van de TWV (zie artikelen 3.57 en 3.59 Vb en B5/2.3).

4.12.7. Gezinshereniging

Het bepaalde in B17/3 is van overeenkomstige toepassing.

siham5
20-08-10, 10:37
Zijn nationaliteit is marrokaans, hij heeft dus wel een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen maar geen italiaans paspoort.

Dus als ik het goed begrijp kan hij 3 maanden zowieso naar nederland komen. Maar waarom is een tewerkstelling lastig om te krijgen??? hij is zelf automonteur en kan hier snel aan werk komen.

OOk moet hij hier dus helemaal opnieuw een procedure doorlopen bij de IND, ook als het om gezinshereniging gaat??

siham5
20-08-10, 12:55
Ik heb op het internet gelezen over langdurig ingezetene en daar staat dat je pas recht hebt als je in een ander land heb gewoond buiten de europese unie zie tekst hieronder:

Bent u afkomstig uit een land buiten de Europese Unie (een zogeheten derdelander), dan kunt u in aanmerking komen voor de status 'EG langdurig ingezetene'. Deze status geeft u recht op een EG-verblijfsvergunning. De EG-verblijfsvergunning geeft u belangrijke rechten zoals:

een permanent verblijfsrecht;
recht op gelijke behandeling bij bijvoorbeeld onderwijs en werk;
(onder voorwaarden) het recht om in een ander EU-land te verblijven voor werk, studie of rentenieren.

siham5
20-08-10, 12:59
of is dit mischiien van toepassing pffff zoveel ingewikkelde informatie ik ben nu helemaal de weg kwijt

2. Vreemdelingen die in een andere (eerste) EU-lidstaat de status van langdurig ingezetene hebben gekregen en zich in Nederland (tweede lidstaat) willen vestigen.

Om langer dan drie maanden in een tweede EU lidstaat te mogen verblijven moet een vreemdeling een door de eerste lidstaat verstrekte permanente EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen hebben. De houder van een verblijfsvergunning voor EG-langdurig ingezetenen die is afgegeven door de eerste EU lidstaat, dan wel de echtgenoot of het minderjarige kind van die houder, in het geval het gezin reeds was gevormd in die andere staat, hoeft geen geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) te hebben. De vreemdeling kan onder bepaalde voorwaarden in 21 andere EU-lidstaten verblijven om te werken, te studeren of als economisch niet-actieve te verblijven.
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd moet de vreemdeling in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Hij/ zij moet kunnen aantonen dat hij in de eerste lidstaat de status als langdurig ingezeten heeft gekregen;
• Hij/ zij moet beschikken over vaste en regelmatige inkomsten.
Verder zijn er ook enkele specifieke voorwaarden die per verblijfsdoel verschillen.

siham5
20-08-10, 14:56
WEETTTTT IEMAND MISSCHIEN HIER IETS MEER VAN ALLES IS VAN HARTE WELKOM

siham5
21-08-10, 23:44
Ik zie dat er 63 keer naar dit onderwerp is gekeken maar weet NIEMAND EEN ANTWOORD, HEEFT NIEMAND EEN SOORTGELIJKE SITUATIE MEEGEMAAKT ALLE HULP IS VAN HARTE WELKOMMMMM

love23
22-08-10, 18:08
hoi siham,

ik begrijp dat het frustrerend is , ik zou je ook graag willen helpen, maar ik weet het zelf ook niet. Misschien kan je iemand bij de gemeente vragen??

of als je er echt niet uitkomt een advocaat ???

Ik hoop dat alles goed komt insha allah (met allah zijn wil)

b4u
22-08-10, 18:42
Dat zoveel personen het onderwerp hebben gekeken wil niet zeggen dat ze meteen wat moeten toevoegen, want niet iedereen heeft antwoord helaas. Dus ik vraag je om even geduld te hebben.
Je geeft aan dat je toekomstige partner een langdurige ingezetene is. Trouwen is geen probleem, maar wat betreft werken in NL heb ik helaas niet veel kunnen vinden. Er wordt alleen verteld dat de EU langdurig ingezetene over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken en een ziektekostenverzekering om in NL te mogen blijven en een Nederlandse verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Als zijn aanvraag wordt goedgekeurd dan krijgt hij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd!!
De kosten voor deze aanvraag zijn: € 433,- voor het verrichten van arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige of studie en € 331,- voor een verblijfsvergunning als economisch niet-actieve.

Ik zie dat er 63 keer naar dit onderwerp is gekeken maar weet NIEMAND EEN ANTWOORD, HEEFT NIEMAND EEN SOORTGELIJKE SITUATIE MEEGEMAAKT ALLE HULP IS VAN HARTE WELKOMMMMM

siham5
23-08-10, 10:41
Dank jullie wel!!! en ik blijven zelf natuurlijk ook neuzen totdat ik alles heb uitgepluisd

siham5
23-08-10, 10:51
B4u ik denk dat hij langdurig ingezetene is maar als ik het dan weer opzoek dan kom je daar pas in aanmerking als je in een land woont buiten de europese unie en hij woont in italiee, dus komt hij niet in aanmerking voor langdurig ingezeten. Als ik het goed begrijp???

b4u
23-08-10, 17:20
De EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen wordt verleend aan een vreemdeling met de nationaliteit van een derde land (buiten de EU) die ten minste 5 jaar rechtmatig verblijf in een EU-land heeft gehad op basis van een niet-tijdelijke verblijfsvergunning. Jouw partner is volgens zijn huidige verblijfsvergunning (CE Communy European) wel een langdurig ingezetene en kan, als hij aan de rest van de voorwaarden, naar NL komen, werken en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen.


B4u ik denk dat hij langdurig ingezetene is maar als ik het dan weer opzoek dan kom je daar pas in aanmerking als je in een land woont buiten de europese unie en hij woont in italiee, dus komt hij niet in aanmerking voor langdurig ingezeten. Als ik het goed begrijp???

siham5
23-08-10, 22:52
ok dan dank je wel!!!