PDA

Bekijk volledige versie : Partner naar Nederland halen: beschrijving van de procedureberberse25
07-10-09, 12:42
Hallo Allemaal,

Hoe moet ik het aanpakken als ik iemand naar nederland wil halen? Ik heb al veel gelezen op de site van de ind, maar zo te zien is de praktijk toch iets anders
Ik wil in december naar Marokko om een huwelijksakte te laten opstellen.
Ik heb nu een jaarcontract, hopelijk wordt deze verlengd in juli 2010.
Als ik een verlening krijg dan wil ik in juni de MVV aanvraag in Marokko doen.


Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik te werk moet gaan om zo min mogelijk fouten te maken? Aangezien mijn partner uit marokko komt, zullen ze vast met een ander visie kijken dan iemand uit Amerika.

Alvast mijn hartelijke dank

sjaak327
07-10-09, 12:47
Eerst moet je partner het examen inburgering buitenland halen. Pas dan heeft het aanvragen van een MVV zin. Aangezien je de aanvraag in juni pas wil doen, is er dus nog genoeg tijd om te leren.

Sabai
07-10-09, 18:57
Overzicht: verblijf bij echtgenoot
U wilt uw echtgenoot naar Nederland halen voor een verblijf van meer dan drie maanden. Uw echtgenoot moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij echtgenoot.

De vreemdeling kan alleen een verblijfsvergunning aanvragen als hij met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Nederland is ingereisd. Een MVV is een visum dat wordt afgegeven voor een verblijf van langer dan drie maanden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinshereniging en gezinsvorming:

Van gezinsvorming is sprake als uw (huwelijks)partner naar Nederland wil komen op grond van een (huwelijks)relatie die pas is aangegaan toen u al in Nederland verbleef.
Van gezinshereniging is sprake als uw (huwelijks)partner naar Nederland wil komen op grond van een (huwelijks)relatie die al bestond toen u en uw (huwelijks)partner in het buitenland hoofdverblijf hadden.
Overzicht voorwaarden
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bent 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging bent u 18 jaar of ouder.
U en uw echtgenoot zijn met elkaar gehuwd.
Uw huwelijk is ingeschreven in Nederland bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
U hebt voldoende en duurzaam inkomen.Bij gezinsvorming moet u beschikken over een netto-inkomen van € 1.476,38 per maand, zonder vakantiegeld.Bij gezinshereniging moet u beschikken over een netto-inkomen van € 1.230,32 per maand, zonder vakantiegeld.
Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.


U kunt de nettonormbedragen in de tabel vinden.

http://www.ind.nl/nl/algemeen/begrippen/Tabel_normbedragen.asp

Uw echtgenoot moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw echtgenoot is 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging is uw echtgenoot 18 jaar of ouder.
Uw echtgenoot gaat met u samenwonen zodra hij in Nederland is. Uw echtgenoot schrijft zich in op hetzelfde adres als u.
Uw echtgenoot heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd of heeft vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u onder 'meer weten over'. Hij hoeft het examen niet af te leggen als hij geen mvv nodig heeft
Uw echtgenoot heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).
Uw echtgenoot vormt geen gevaar voor de openbare orde.
Uw echtgenoot is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose. ..
.........................
Kosten
Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten worden 'leges' genoemd.

MVV
Een MVV voor verblijf bij echtgenoot kost € 830.

Verblijfsvergunning
Een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot kost € 188.

Legaliseren
Het legaliseren documenten kost geld. Hoeveel dit kost, verschilt per land. Vraag de autoriteiten in het land van herkomst naar de kosten. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst kan extra kosten in rekening brengen (bijvoorbeeld faxkosten).

Let op : U krijgt uw geld niet terug als de aanvraag wordt afgewezen.

Benodigde documenten
U hebt de volgende documenten nodig:

Bijlage bewijsstukken inkomen. Deze bijlage vindt u in de aanvraagset.
Een origineel uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit uittreksel haalt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Op dit uittreksel staat het adres waar u woont, de gezinssamenstelling en dat uw huwelijk is ingeschreven. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.
Een kopie van alle pagina’s van één van de onderstaande documenten:
Een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
Een verblijfsvergunning, de voorkant en achterkant.
Een paspoort waarin de verklaring van inschrijving EU is aangetekend.
Uw echtgenoot heeft de volgende documenten nodig:

Een kopie van de huwelijksakte. Dit document moet vaak gelegaliseerd en vertaald worden. Het document moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.
Een kopie van alle pagina’s van het reisdocument van uw echtgenoot (bijvoorbeeld paspoort).
Een kopie van het certificaat basisexamen inburgering buitenland of bewijsstukken waaruit blijkt dat hij vrijstelling heeft van het examen. Hij hoeft het examen niet af te leggen als hij geen mvv nodig heeft.
...................

MVV-procedure
Als u naar Nederland wilt komen, moet u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning aanvragen.


Een MVV is een visum dat wordt afgegeven voor een verblijf van langer dan drie maanden. De verblijfsvergunning kan alleen worden aangevraagd als u met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Nederland bent ingereisd. Bij de MVV-aanvraag wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet.

Aanvragen MVV
Er zijn twee manieren om een MVV aan te vragen:

U start de officiële MVV-procedure in uw land van herkomst. U vraagt de MVV aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat.
De ambassade of het consulaat vertelt welke documenten u moet laten zien. Soms worden speciale eisen gesteld aan buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld de verplichting om buitenlandse documenten te laten vertalen en/of legaliseren.

De ambassade of het consulaat stuurt de aanvraag naar de IND in Nederland. U moet aan alle voorwaarden voldoen. Pas daarna vraagt de IND gegevens en documenten aan bij uw referent in Nederland.

Als de IND een positief antwoord geeft op de MVV aanvraag dan moet u zelf contact opnemen met de ambassade of het consulaat om de MVV af te halen.

U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

De referent start in Nederland een verzoek om advies bij de IND. Dit heet een MVV-adviesprocedure.
De referent krijgt van de IND een positief of een negatief advies. Voor het indienen van de aanvraag zijn documenten nodig. Aan buitenlandse documenten worden soms speciale eisen gesteld. Bijvoorbeeld de verplichting om buitenlandse documenten te laten vertalen en/of legaliseren.

Als de referent een positief advies krijgt van de IND dan moeten de kosten betaald worden. Daarna moet u zelf contact opnemen met de ambassade of het consulaat om de MVV officieel aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. Tegen een negatief advies kan de referent geen bezwaar maken. De referent kan wel opnieuw een adviesaanvraag indienen.

Afgifte MVV
Als de IND een positief antwoord geeft op de MVV-aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst om de MVV te verkrijgen.

Geldigheid paspoort voor de MVV
De MVV is een sticker. De ambassade of het consulaat zal het paspoort controleren en daarna de MVV in het paspoort plakken. Het paspoort moet drie maanden langer geldig zijn dan de geldigheidsduur van de MVV. Met een geldig paspoort waarin een MVV-sticker staat hebt u zes maanden de tijd om naar Nederland te reizen.

Reizen met een MVV zonder geldige verblijfsvergunning
De MVV wordt ook wel een D-visum genoemd. Met dit visum kunt u eenmalig naar Nederland reizen. Het D-visum is zes maanden geldig. Deze zes maanden gaan in vanaf het moment dat de sticker in het paspoort wordt geplakt.

Meestal wordt naast een D-visum ook een visum kort verblijf (C-visum) afgegeven. Deze combinatie heet het D+C-visum. Op het combinatievisum in het paspoort staat bij de geldigheidsduur “90 dagen”. Dit gaat alleen over het visum kort verblijf (C-visum). De MVV (D-visum) blijft gewoon zes maanden geldig na het plaatsen van de sticker.

Het visum voor kort verblijf (C-visum) is vanaf het plaatsen van de sticker in het paspoort, 90 dagen geldig. In de periode dat het visum geldig is, kan het visum gebruikt worden om Nederland (en andere Schengenlanden) in- en uit te reizen.

Met een geldig D+C-visum is het bijvoorbeeld mogelijk naar een ander Schengenland te reizen voor een korte vakantie. Het D+C-visum kan ook gebruikt worden als u graag nog even terug wilt naar uw land van herkomst. Hierna kunt u, zolang het visum voor kort verblijf geldig is, terugkeren naar Nederland.

Duur van de procedure
De IND beslist binnen drie maanden op de MVV aanvraag.


Als u tijdens de procedure de stand van zaken wilt controleren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling regulier van de IND. De IND is bereikbaar via 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.). Houd uw V- of dossiernummer bij de hand, zodat u snel geholpen kunt worden
.................
Aankomst in Nederland
Als u in Nederland aankomt, vraagt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan bij de IND.

Voordat u een aanvraag kunt indienen voor een verblijfsvergunning, moet u zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in de gemeente waar u gaat wonen. Bij de gemeente krijgt u een ‘Bewijs van Bekendmaking in de GBA’ mee. Dit bewijs neemt u mee naar de IND als u de aanvraag voor de verblijfsvergunning gaat indienen.

Let op: Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig uit het land van herkomst. Deze geboorteakte moet u daarom meenemen. Meer informatie kunt u hierover krijgen bij de gemeente in uw woonplaats.


Verblijfsvergunning aanvragen
Als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen, moet u een afspraak maken om naar het IND-loket in uw regio te gaan. Bel hiervoor 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.).

Als u een afspraak hebt gemaakt, krijgt u een brief thuisgestuurd. U ontvangt ook een aanvraagset voor de verblijfsvergunning. In deze brief staat welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak. Als u de aanvraag indient bij het loket, moet u meteen de kosten voor de aanvraag betalen. U kunt dit bedrag pinnen. Het is ook mogelijk om contant te betalen.

Nadat u de aanvraag voor uw verblijfsvergunning hebt ingediend en betaald, krijgt u een sticker in uw paspoort (verblijfsaantekening). Met deze sticker toont u aan dat u in Nederland mag verblijven. Op de sticker staat ook of u mag werken in Nederland.

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt daarna een officiële brief (beschikking) van de IND. In deze brief staat of u de vergunning krijgt


Geldigheidsduur
De verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot is maximaal één jaar geldig.

Verblijfsdocument ophalen
U moet het verblijfsdocument zelf ophalen bij een IND-loket. U krijgt hierover een brief thuisgestuurd waarin staat waar u het document kunt ophalen en welke papieren u moet meenemen. Voor het ophalen van uw document hoeft u geen afspraak te maken.

Belangrijk!
U vraagt een verblijfsvergunning in Nederland aan. Dan heeft de Nederlandse overheid gegevens van u nodig. De IND wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarom geldt hier de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Illegaal verblijf
Bent u zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland? Dan bent u illegaal in ons land. U moet Nederland direct verlaten. Doet u dat niet vrijwillig, dan kunt u Nederland uitgezet worden.

Duur van de procedure
Als een aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend, geldt een wettelijke beslistermijn van maximaal zes maanden. Dit betekent dat de IND binnen zes maanden een beslissing moet nemen.

Als u tijdens de procedure wilt weten hoe het met uw aanvraag gaat, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de IND. De IND is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 bereikbaar via 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.). Houd uw V- of dossiernummer bij de hand, zodat u snel geholpen kunt worden.

...................
Werken in Nederland
Op de verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot staat of u mag werken. U krijgt dezelfde arbeidsrechten als uw echtgenoot. Als uw echtgenoot bijvoorbeeld vrije toegang heeft tot de arbeidsmarkt, dan krijgt u ook vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Bezwaar
De aanvraag is afgewezen. Hoe maakt u bezwaar?


Hier leest u:

Wat een beschikking is.
Hoe de bezwaarprocedure eruit ziet.
Dat u zich kunt laten vertegenwoordigen.
Dat u rechtshulp kunt inroepen.
Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift.
Beschikking

De IND heeft de aanvraag afgewezen. Dat staat in een officiële brief (beschikking) van de IND. Tegen deze afwijzing kan bezwaar worden gemaakt. Hoe dat moet, staat in de brief.


Soms kan de IND niet op tijd beslissen. Ook daartegen kan bezwaar worden gemaakt.


Bezwaarprocedure

U maakt bezwaar door:

Binnen de gestelde termijn (meestal vier weken) schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.
Een kopie van de beschikking mee te sturen.
De Vreemdelingenpolitie te laten weten dat u bezwaar hebt gemaakt (advies).
Vertegenwoordiging

U (de vreemdeling) moet zelf bezwaar maken. Als u niet zelf bezwaar wil maken, kunt u iemand anders bezwaar laten maken. Dit kan door:

Een wettelijke vertegenwoordiger
Een bijzonder gemachtigde
Een advocaat
Rechtshulp

Hebt u hulp nodig in de procedure? Dan kunt u een rechtshulpverlener of een andere hulpverlener inschakelen. Meer informatie kunt u vinden op www.hetjl.nl.


Na het bezwaar

U hebt bezwaar gemaakt, en de IND heeft uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift is afgewezen. Deze afwijzing staat in een officiële brief (beschikking) van de IND. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Hoe dat moet, staat in de brief. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Verlenging verblijfsvergunning
Uw verblijfsvergunning eindigt binnenkort. Als u langer in Nederland wilt blijven, vraagt u schriftelijk verlenging aan bij de IND. Daar wordt gecontroleerd of u (nog steeds) aan alle voorwaarden voldoet. Ook moet u bewijzen dat u (inmiddels) voldoende tegen ziektekosten verzekerd bent. Meer informatie hierover vindt u onder veelgestelde vragen.


De verblijfsvergunning kan in principe steeds voor vijf jaar worden verlengd.


De IND adviseert u uiterlijk 12 weken voordat uw huidige verblijfsvergunning eindigt, verlenging aan te vragen.


De IND verlengt uw verblijfsvergunning alleen als u en uw echtgenoot in Nederland aan alle voorwaarden voldoen.


Het verlengen van de verblijfsvergunning kost geld. In de legeswijzer kunt u nalezen wat de kosten zijn.


Wijziging verblijfsdoel

Voortgezet verblijf na drie jaar relatie of huwelijk


Nadat u drie jaar onafgebroken een verblijfsvergunning hebt gehad voor relatie of huwelijk met een Nederlander of een persoon die een niet-tijdelijk verblijfsrecht heeft in Nederland, kunt u in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Als u drie jaar lang onafgebroken aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning hebt voldaan, dan kan de verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf verleend worden. De verblijfsvergunning kan ook worden verleend als uw relatie of huwelijk niet is verbroken, of als uw (huwelijks)partner niet meer voldoende inkomen heeft.


Voortgezet verblijf na overlijden partner


Als uw (huwelijks)partner komt te overlijden, kan aan u een verblijfsvergunning worden verleend als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Uw (huwelijks)partner was een Nederlander of hij had in Nederland een niet-tijdelijk verblijfsrecht.
U hebt geen onjuiste gegevens verstrekt over uw verblijf in Nederland.
U hebt niet het hoofdverblijf buiten Nederland verplaatst.
U hebt een verblijfsvergunning gehad voor relatie of huwelijk.
Het is belangrijk om direct aan de IND te melden als er iets verandert dat gevolgen kan hebben voor de verblijfsvergunning. Het is namelijk mogelijk dat u een andere vergunning nodig hebt. In dat geval moet u zelf langs komen bij de IND om uw vergunning te wijzigen.

..
veel succes

Paul Streumer
08-10-09, 00:05
Kijk eens in: Veelgestelde vragen over de MVV (http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4497).

pipo
15-11-09, 19:36
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij geen examen in het buitenland nodig is zoals bij EU rechten.

jamalatrafi
14-08-10, 18:52
Hallo!
Is de inburgering wet van toepasing voor MVVers uit Pakistan?
M.V.G. ATRAFI

jamalatrafi
14-08-10, 18:53
Hallo!
Is de inburgering wet van toepasing voor MVVers uit Pakistan?

jamalatrafi
14-08-10, 23:18
Kan iemand AUB mij uitlegen wat betekend dit alemaal?
Ik dank U er voor...
•Gezinsleden van vreemdelingen die houder zijn van een verblijfsvergunning voor asiel (on)bepaalde tijd. of
•Vreemdelingen met de Surinaamse nationaliteit die tenminste lager onderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd in Suriname of Nederland en dit kunnen aantonen bewijsstukken.
•Vreemdelingen die in het bezit zijn van diploma’s, certificaten of documenten waarvoor vrijstelling van het basisexamen inburgering in het buitenland geldt. Bijvoorbeeld een diploma van een universiteit, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO of VMBO. De vreemdeling heeft zo’n diploma, als op het diploma bijvoorbeeld staat: Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het cursorisch onderwijs. Toon aan de balie van de ambassade of het IND-loket het originele diploma /certificaat of een gewaarmerkte kopie. Stuur nooit originele documenten op.

draak
15-08-10, 00:57
Hallo!
Is de inburgering wet van toepasing voor MVVers uit Pakistan? Ja.Kan iemand AUB mij uitlegen wat betekend dit alemaal?
Ik dank U er voor...
•Gezinsleden van vreemdelingen die houder zijn van een verblijfsvergunning voor asiel (on)bepaalde tijd. of
•Vreemdelingen met de Surinaamse nationaliteit die tenminste lager onderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd in Suriname of Nederland en dit kunnen aantonen bewijsstukken.
•Vreemdelingen die in het bezit zijn van diploma’s, certificaten of documenten waarvoor vrijstelling van het basisexamen inburgering in het buitenland geldt. Bijvoorbeeld een diploma van een universiteit, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO of VMBO. De vreemdeling heeft zo’n diploma, als op het diploma bijvoorbeeld staat: Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het cursorisch onderwijs. Toon aan de balie van de ambassade of het IND-loket het originele diploma /certificaat of een gewaarmerkte kopie. Stuur nooit originele documenten op.
In iets minder ambtelijke taal:
•Partners en kinderen van vluchtelingen (verblijfsvergunning voor asiel) hoeven geen basisexamen te doen.
•Surinamers die in eigen land Nederlandstalig onderwijs hebben gehad - en dat kunnen bewijzen met een diploma - hoeven geen basisexamen te doen.
•Mensen die een diploma hebben van Nederlandstalig onderwijs in Nederland hoeven geen basisexamen te doen (dat kan alleen als ze al eerder in Nederland hebben gewoond).