PDA

Bekijk volledige versie : RvbFarah
05-09-04, 10:48
Rvb ( Regeling verstrekkingen aan bepaalde categorieŽn vreemdelingen) uitgevoerd door het COA.


Algemene toelichting:

De Rvb is naast slachtoffers van vrouwenhandel, getuigen in een proces betreffende vrouwenhandel en vreemdelingen die in aansluiting op of naast een asielaanvraag voor de datum van 1 juli 1998 een aanvraag VTV hebben ingediend, OOK van toepassing op GEZINSHERENIGERS en GEZINSVORMERS.

- de verstrekkingen zijn bedoeld voor om te voorzien in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden
- de verstrekkingen worden uitsluitend geboden gedurende een termijn die nodig is voor een beslissing
- de toelage wordt per maand achteraf uitbetaald
- een schriftelijke verklaring van de IND dat men tot een van de 4 categorieŽn behoort is vereist
- bewijsstukken ter beoordeling van de middelen van bestaan van de aanvrager en zijn/haar gezinsleden zijn vereist
- de informatie die de aanvrager verstrekt aan COA door middel van dit formulier en de daarbij te leveren kopieŽn van bewijsstukken wordt getoetst aan de informatie die de aanvrager en zijn of haar gezinsleden aan de andere diensten (o.a. VD, IND, GSD en belastingdienst) vestrekken.


Dit is laatste is waarschijnlijk interessant voor sommige forumbezoekers, bijvoorbeeld wanneer zij nog een vrijstelling van het inkomensvereiste hebben wegens de zorg voor een kind onder de 5, of bijvoorbeeld iemand die volledig arbeidsongeschikt is maar een lage uitkering heeft, of eventueel partners van asielzoekers uit de categorie hierboven.

Stel iemand heeft voor zijn/haar partner een MVV gekregen maar heeft een bijstandsuitkering. De WWB beschouwt de partner als niet uitkeringsgerechtigd tot hij/zij de VTV heeft.
(de vreemdelingen die vallen onder de vreemdelingenwet 2000 art 8 lid f en g worden blijkens de WWB art 11 en 16 namelijk uitgesloten van het recht op bijstand)

De Rvb vult dan de uitkering aan tot de hoogte van de uitkering voor een gezin, en daarnaast wordt er kosteloos een ziektekostenverzekering (ZRA) verzorgd.
Dat laatste is buitengewoon prettig gezien de moeilijkheden die vaak ondervonden worden wanneer men zijn/haar partner bij het ziekenfonds wil laten bijschrijven.

Mijn verhaal uit de praktijk:

Mijn partner heeft een MVV gekregen omdat ik de zorg heb voor ons kind dat nog geen 5 jaar is. Ik kan niet aan het inkomensvereiste voldoen.
Ik heb recht op een uitkering van de sociale dienst als alleenstaande ouder met kind. Mijn partner is geen rechthebbende, maar moet wel zijn hele hebben en houden blootleggen bij de aanvraag voor bijstand.

Het bemachtigen van aanvraagformulier Rvb is niet gemakkelijk.( bij de IND heb je kans dat ze zeggen dat ze er nog nooit van gehoord hebben, terwijl het COA zegt dat je ze daar moet opvragen) Daarom is er binnenkort bij onze downloads een formulier te vinden.
Wanneer je dit formulier invult, moet je het altijd eerst naar het Koppelingsbureau van de IND sturen om het te laten waarmerken. Ik moet eerlijk zeggen: de IND stuurt alles altijd binnen 10 werkdagen terug. Ik doe er wel steevast een op vriendelijke toon geschreven begeleidende brief bij en een kopie van het paspoort van mijn partner en van zijn MVV.

IND Koppelingsbureau
Postbus 3127
2130 KC Hoofddorp

Zij sturen het je weer terug, je vult het in, doet de vereiste kopieŽn erbij en stuurt het naar het COA.

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, dan is het elke maand hetzelfde ritueel, het aanvraagformulier EERST naar de IND en vervolgens naar het COA.

Met dank aan Prawo voor het verwijzen naar de Rvb!

doortje
05-09-04, 20:54
Mijn man is inmiddels uitgeprocedeerd qua asielprocedure. Zodra de COA dit officieel hoort zal hij uitgenodigd worden voor een gesprek waarin hem gezegd wordt dat over 28 dagen alle voorzieningen beŽindigd worden (zakgeld en ziektenkostenverzekering).
Hij is nog wel legaal in Nederland omdat de aanvraag verblijf bij partner nog loopt. Betekent dit dat hij dan dus nog via het COA een ziektenkostenverzekering kan krijgen? Ik hoop dat het formulier hier snel geplaatst wordt, ik ben benieuwd hoe het precies in elkaar zit.

Doortje

Farah
05-09-04, 20:59
Beste Doortje,

Zal er spoed achter zetten, okay?! Moet even wachten tot ik de scanner weer aan de gang krijg! :huh:

Farah

Prawo
06-09-04, 23:30
Ik moet Doortje teleurstellen.
De Rvb is alleen voor degenen die met een mvv zijn ingereisd (of geen mvv nodig hebben) en in afwachting zijn van de beslissing op de vtv aanvraag.

doortje
07-09-04, 11:04
Toch bedankt Prawo voor je antwoord. Heb ik weer iets geleerd.

Doortje

koekie
07-09-04, 15:56
Gek, want wij maken er gebruik van (misschien vanwege ZZA?) en mijn man heeft geen MVV en kan daar ook niet aan komen. Hij krijgt elke week ongeveer 80 euro zakgeld en is gewoon nog verzekerd via ZRA. Is overigens destijds bij samenwonen meteen door het COA geregeld en loopt door totdat er een definitieve uitspraak is..........

Oers
07-09-04, 17:50
hoi Doortje en andere,myn man is uitgeprocedeerd asielzoeker sinds medio juli 2000.Hy krygt nog steeds geld van de zza regeling en heeft ook nog steeds zyn verzekering.In maart is hy op gesprek geweest ivm t terugkeerbeleid en toen werd gezegd dat binnen 2 maanden alles stop gezet zou worden.Tot op heden niks gehoord,hy moet zich ook gewoon nog wekelyks melden.(loopt overigens nog wel een reguliere proceduren)Op myn vraag aan coa,of dit alles normaal beleid is,werd ja gezegd en tevens boden ze hem aan om cursussen te gaan volgen,want volgens kan de stopzetting nog maanden duren.(myninziens is Ned.dus een stuk goedkoper uit ,als ze hem en andere gewoon een status geven,zodat ze kunnen werken en belasting betalen)Maarja,wie ben ik

Farah
07-09-04, 23:09
Beste bezoekers,

Ik heb dit onderwerp gesplitst omdat dat de discussie zich op een ander vlak begon te begeven dan het doel van het onderwerp was. De reakties betreffende de angst voor eventuele uitzetting zijn verplaats naar:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?1958

Farah

Lisa
07-09-04, 23:11
Ik zag het Farah, je bent sneller dan het licht!

Prawo
09-09-04, 01:33
Bij (de partners van) Koekie en Oers gaat het ongetwijfeld om de Rva (Regeling verstrekkingen asielzoekers), hier gaat het over de Rvb (Regeling verstrekkingen bijzondere categoriŽn vreemdelingen).

nobby
15-09-04, 19:58
Ok eventjes opnieuw want ik snap het niet meer. Is er dan ook misschien een oplossing voor mijn situatie? Partner is hier heeft geen status geen Nederlands of vreemdelingen document, maar wel wachtende op rechtzaak (weer!!)
Hij ging ook weg uit de ZZA ('98)en was vervolgens nergens verzekerbaar, ok ik lieg, particulier was dat mogelijk, maar niet voor ons, als je begrijp wat ik bedoel.
Graag reactie, want hij loopt nu al een poosje zo rond en das niet echt jofel.
Ben zelf ziekenfonds verzekerd en de kinderen ook.

:?:

Farah
16-09-04, 08:30
Ok eventjes opnieuw want ik snap het niet meer. Is er dan ook misschien een oplossing voor mijn situatie? Partner is hier heeft geen status geen Nederlands of vreemdelingen document, maar wel wachtende op rechtzaak (weer!!)
Hij ging ook weg uit de ZZA ('98)en was vervolgens nergens verzekerbaar, ok ik lieg, particulier was dat mogelijk, maar niet voor ons, als je begrijp wat ik bedoel.
Graag reactie, want hij loopt nu al een poosje zo rond en das niet echt jofel.
Ben zelf ziekenfonds verzekerd en de kinderen ook.

:?:

Vreemdelingen die in aansluiting op of naast een asielaanvraag voor de datum van 1 juli 1998 een aanvraag VTV hebben ingediend vallen ook onder deze regeling. Wanneer dit het geval is, heeft hij eventueel recht op de Rvb.

Farah

mariusjr
30-09-04, 21:52
Ik moet Doortje teleurstellen.
De Rvb is alleen voor degenen die met een mvv zijn ingereisd (of geen mvv nodig hebben) en in afwachting zijn van de beslissing op de vtv aanvraag.

Hallo Prawo.
Dus mijn vrouw, die hier illegaal verblijft, heeft er dus niets aan?

U verwees me namelijk OOK naar de Rvb, vanwege dat mijn vrouw zwanger is, en volgens u had ze recht op een uitkering vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum tot en met 6 weken erna?
Nu ben ik even de weg kwijt...

Ik ben inmiddels in het bezit van die formulieren (4 kantjes) maar ik zie ook nergens iets waar ik kan invullen dat ze zwanger is...

Prawo
30-09-04, 22:10
Met die formulieren moet je de zwangerschapsverklaring van de verloskundige meesturen. Het gaat om een beroep op art. 64 Vreemdelingenwet.

In jullie geval gaat het om de Rva (Regeling verstrekkingen asielzoekers, JA, ook voor haar!). Dat formulier is je toch gestuurd?

diatta
02-04-06, 01:01
farah schreef:


[....]
De Rvb vult dan de uitkering aan tot de hoogte van de uitkering voor een gezin, en daarnaast wordt er kosteloos een ziektekostenverzekering (ZRA) verzorgd.
Dat laatste is buitengewoon prettig gezien de moeilijkheden die vaak ondervonden worden wanneer men zijn/haar partner bij het ziekenfonds wil laten bijschrijven.

Mijn verhaal uit de praktijk:

Mijn partner heeft een MVV gekregen omdat ik de zorg heb voor ons kind dat nog geen 5 jaar is. Ik kan niet aan het inkomensvereiste voldoen.
Ik heb recht op een uitkering van de sociale dienst als alleenstaande ouder met kind. Mijn partner is geen rechthebbende, maar moet wel zijn hele hebben en houden blootleggen bij de aanvraag voor bijstand.

Het bemachtigen van aanvraagformulier Rvb is niet gemakkelijk.( bij de IND heb je kans dat ze zeggen dat ze er nog nooit van gehoord hebben, terwijl het COA zegt dat je ze daar moet opvragen) Daarom is er binnenkort bij onze downloads een formulier te vinden. Wanneer je dit formulier invult, moet je het altijd eerst naar het Koppelingsbureau van de IND sturen om het te laten waarmerken. Ik moet eerlijk zeggen: de IND stuurt alles altijd binnen 10 werkdagen terug. Ik doe er wel steevast een op vriendelijke toon geschreven begeleidende brief bij en een kopie van het paspoort van mijn partner en van zijn MVV.

IND Koppelingsbureau
Postbus 3127
2130 KC Hoofddorp

Zij sturen het je weer terug, je vult het in, doet de vereiste kopieŽn erbij en stuurt het naar het COA.

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, dan is het elke maand hetzelfde ritueel, het aanvraagformulier EERST naar de IND en vervolgens naar het COA.

Met dank aan Prawo voor het verwijzen naar de Rvb!

geldt dit ook nog anno nu ???
en zo ja,
waar kan ik dan het aanvraagformulier vinden op deze site....ik zoek en zoek, maar vind geen download...kijk ik er zo blŲd overheen ???

groetjes, diatta

Dyonne
02-04-06, 01:11
nee, helaas is deze regeling in 2004 afgeschaft, je kunt er dus geen aanspraak op maken.

Dyonne

Prawo
02-04-06, 01:14
Rvb geldt nog steeds.

Is eigenlijk alleen voor diegenen die zijn vrijgesteld van het middelenvereiste en die onder bijstandsniveau zitten.

Rva trouwens ook.
In al die gevallen waarin er een uitzettingsbeletsel is o.g.v. art. 64 Vreemdelingenwet. Bijv. zwangerschap.

diatta
02-04-06, 01:22
Bedankt jullie voor de snelle reactie...

mijn man heeft een mvv gekregen voor in het kader van gezinsvorming. ik ben gemeenschapsonderdaan, maar heb een WWB uitkering (alleenstaande ouder). Ik vrees dat ik, na de komst van mijn man, geen gezinsuitkering krijg....dus ik dacht dit is misschien iets voor ons....
bovendien het verhelpt ook de grote vragen m.b.t. ziektekostenverzekering....ZZA verzekering kunnen we mischien beroep op doen????
als mijn man alleen op D-visum komt.....hij kan toch als hij verblijfsvergunning heeft (of zelfs zonder ???) met mij reizen door EG ???

veel vragen opeens, maar zoals het altijd gaat antwoorden maken weer nieuwe vragen

p.s. prawo ik wil toch nog in beroep gaan tegen negatieve beschikking op gewone mvv aanvraag!!!!

diatta
02-04-06, 02:47
m.b.t. ziektekostenverzekering....ZZA verzekering kunnen we mischien beroep op doen????


bedoel natuurlijk ZRA-verzekering....!
k heb met CZ-groep contact opgenomen. Ze wilden mijn man pas verzekeren op het moment dat hij verblijfsvergunning + sofi.nr. heeft. Voor de tijd tussen aankomst en verblijfsvergunning is dit misschien een oplossing voor ons...als bijstandsmoeder kan ik me nauwelijks een dubbele verzekering via OOM veroorloven.

Mijn vragen nog eens duidelijker op een rijtje (ze komen ook voort uit onderstaande citaat van prawo):

Kan ik nou wel of niet een beroep doen op de Rva en/of Rvb
1.- m.b.t. aanvulling tot gezinsuitkering?
2.- m.b.t. ZRA verzekering?

3.zo ja waar kan ik het aanvraagformulier vandaan krijgen / hoe is de procedure ?

4.Kan mijn man (met mvv voor verblijf bij gemeenschapsonderdaan), zonder c visum, met mij samen, door EG reizen?


De eis van de ziektekostenverzekering kan in feite niet worden gesteld. En wel omdat iemand zich per 1 januari 2006 pas kan verzekeren als op de aanvraag evrblijfsvergunning is beslist.

In de tussenliggende periode (dus tussen aanvraag vtv bij de gemeente en beslissing door de IND) kan een beroep worden gedaan op de "Regeling verstrekkingen bijzondere categorieŽn vreemdelingen"RvB. Dan ben je gratis verzekerd.