PDA

Bekijk volledige versie : Wet inburgering aangenomenbeheer
28-11-06, 16:28
:angryfire: Wet inburgering aangenomen :angryfire:

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 november het wetsvoorstel Wet inburgering (30.308) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden tegen.


inwerkingtreding
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel 65 terugwerkt tot en met 1 januari 2006.
Bron: http://www.eerstekamer.nl/

Zie voor achtergrond: Wet Inburgering Nederland (http://www.buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?61) .

Hieronder het persbericht van het Ministerie van Jusititie.Senaat stemt in met Wet inburgering

Persbericht | 28-11-2006

De Eerste Kamer heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingzaken en Integratie de Wet inburgering aanvaard. Hierdoor kan de resultaatgerichte inburgeringsplicht in de Nederlandse samenleving gaan gelden voor zogeheten onderdanen van derde landen. Dit zijn vreemdelingen afkomstig uit landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- als oudkomers verplicht in te burgeren. Daarvoor treedt per 1 januari 2007 de Wet inburgering in werking. In het nieuwe stelsel geldt - en dat is het verschil met nu - dat aan die inburgeringsverplichting is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. In het inburgeringsexamen in Nederland wordt getoetst op taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Het examen is samengesteld uit twee onderdelen: een praktijkdeel en een centraal deel.

Inburgering vormt het eerste onderdeel van het integratieproces. In het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet de richting aangegeven van de wijze waarop etnische minderheden in de Nederlandse samenleving moeten integreren. Het kabinet doet daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar en op de omgeving waarbinnen de integratie plaatsvindt. Integratie is een wederzijds proces. Om volwaardig te kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving is beheersing van de taal en elementaire kennis van de normen en waarden essentieel.

De inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering. De inburgeraar kan gebruik maken van financiŽle faciliteiten zoals een lening, en een vergoeding indien het examen binnen 3 jaar wordt behaald. Ook zullen gemeenten aan bepaalde groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening Ė waar mogelijk gecombineerd met reÔntegratie Ė aanbieden tegen een beperkte eigen bijdrage. De inburgeringsplichtige heeft maximaal 3,5 of 5 jaar de gelegenheid om het examen te behalen. Is het examen om verwijtbare redenen niet binnen deze termijn behaald, volgt een bestuurlijke boete. Ten slotte wordt het inburgeringsexamen Ė met ingang van 21 september 2008 Ė een voorwaarde voor de verlening van verblijfsvergunningen die een permanent verblijfsrecht opleveren.
Bron:
http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief2006/Senaat-stemt-in-met-wet-inburgering.aspx

PeterAccra
28-11-06, 16:56
Dankje wel Nederland. Eerst die vreselijke WIB en nu die geld uit de zak kloppende WI. Welkom in Nederland en betaal gelijk bijna Ä 7.500 voor je MVV,VVR, WIB en WI. Nogmaals hartelijk dank. Ik heb weer hetzelfde gevoel als toen de WIB inging :(

sven
28-11-06, 17:37
Ff een vraag over artikel 65. Betekent dat personen die dit jaar begonnen zijn aan de inburgering ook moeten betalen? We hebben een contract met de gemeente en ROC die kunnen ze toch niet zomaar 1,2,3 ontbinden?

Mork
28-11-06, 17:54
Belgie en Duitsland zullen heel blij zijn met dit besluit, je kan zeggen dat de grootse instroom nu via die landen zal gaan lopen die dat financieel kunnen trekken en Nederland zal ook een beetje leeglopen want het is geeneens slecht toeven bij de buren. Dus een ecomomische aderlating voor Nederland.

Mork.

James32
28-11-06, 18:34
Eerste Kamer aanvaardt inburgeringswet Verdonk
dinsdag 28 november 2006 17:25

De Eerste Kamer heeft de inburgeringswet van minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) aanvaard met een ruime meerderheid.


Alleen de PvdA, GroenLinks, SP en de (onafhankelijke eenmansfractie) OSF stemden tegen. Daarmee is de laatste horde genomen voor een wet die een lange weg heeft afgelegd vanaf de burelen van Rita Verdonk.

Eigen verantwoordelijkheid
De bedoeling van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat zowel nieuw- als oudkomers uit landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte verplicht worden om in te burgeren en dit te laten toetsen door middel van een inburgeringsexamen.

Dat examen moet taal en ' elementaire kennis van de normen en waarden' van de Nederlandse samenleving testen. Daarbij staat de verantwoordelijkheid van de inburgeraar zelf voorop. Voor de inburgering zijn wel financiŽle faciliteiten beschikbaar, zoals een lening en een vergoeding indien het examen binnen 3 jaar wordt behaald.

De inburgeringsplichtige heeft maximaal vijf jaar de gelegenheid om het examen te behalen. Is het examen om verwijtbare redenen niet binnen deze termijn behaald, dan volgt een bestuurlijke boete en, met ingang van september 2008, afwijzing van de verblijfsvergunning.

Door Bas Benneker
Bron: http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/128216/


[--layout aangepast door beheer--]

marcello14
28-11-06, 19:35
Dat word een dure grap voor mij 2 X 6000 euro en 1/3 terug als men het binnen 3 jaar haalt. Het hele gebeuren heeft me nu al 50.000 euro meer gekost dan een Nederlands gezin, dit door het gedwongen buitenland verblijf van de afgelopen 4 jaren.

Nederland bedankt

James32
28-11-06, 19:43
Ik ben hier ook twee jaar geweest. Ik ga weg! Geen inburgering voor mij!

Saturnin
28-11-06, 19:49
Ik ben al bezig met een verhuizing naar een andere land. :banana:

Blij dat ik ben Amerikaans. Wij hebben deze soort normen en waarden niet nodig.

Vanaf nu spreek ik geen Nederlands meer, maar wel Vlaams. :belgiesmiley:

Vreemder is dat in de VK, ben ik geen etnische minderheid, maar hier volgens de regering wel... "etnische minderheden in de Nederlandse samenleving"... en beetje verlijkbaar met de gedachtgoed van Duitsland in de jaren dertig, niet waar?

James32
28-11-06, 19:56
Ik ben ook Amerikaanse en Griekse dubbele burger. maar ik kan niet hier blijven en op de rechten van mensen letten die als dit worden overtreden. ik heb niet meer eerbied voor dit land of mensen dat voor Rita verdonk en wilders stemmen.

Julie D
28-11-06, 20:05
Wat een drama. Ze zuigen me financieel helemaal leeg. :-(
Kan alleen maar hopen dat hij voor 1 januari de beschikking krijgt...

wandazon
28-11-06, 20:07
Nou, dan is het nu toch beslist!

Voor iedereen hier op het forum: houd in de gaten dat er allerlei alternatieve routes zijn om aan de inburgeringsplicht te voldoen dan een inburgeringscursus, zoals staatsexamen NT2 en Nederlandse beroepsopleiding. Bovendien mag je er enkele jaren over doen. En bepaalde groepen oudkomers krijgen nog steeds een aanbod van de gemeente. Daarnaast mag per gemeente beslist worden of ze er ook nog extra eigen geld in willen stoppen om meer faciliteiten te bieden.

Voor alle info + een checklist of je onder de nieuwe wet valt: zie www.handreikinginburgeringgemeenten.nl

Daar zitten nog een aantal onduidelijkheden in waarover ik vragen heb gesteld aan de Frontoffice Inburgering van Justitie.


Nu de Wet Inburgering blijkt door te gaan, heb ik als bestuurslid en deskundige en vraagbaak Inburgering voor de Stichting Buitenlandse Partner, een aantal vragen.

1. In de Handreiking staat als doelgroep

- na de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of
- op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering Nieuwkomers.


- na de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of
1. Wat als men al in Nederland is en VVR van een tijdelijk (bv studie) naar een niet tijdelijk doel (verblijf bij partner) omzet?
2. Gaat de inwerkingtreding, net als bij de oude wet, pas in op het moment dat men beschikking VVR heeft?


- op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering Nieuwkomers.

Wil dit zeggen iedereen die op dat moment nog op een inburgeringstraject WIN zit?
Wil dit zeggen dat iedereen die traject onder WIN al heeft afgemaakt als oudkomer onder de nieuwe wet wordt gezien?

Veel van onze inmiddels bijna 12.000 geregistreerde forumleden zitten met de vraag of hun partner nog een betaald traject krijgt of mag afmaken.
Een tijd geleden heb ik gevraagd hoe het zit met mensen die voor inwerkingtreding van de wet hun eerste VVR hebben gekregen en dus onder de WIN inburgeringsplichtig werden. Toen is mij verteld dat die, als ze al op een inburgeringstraject waren ingedeeld, dat nog mochten afmaken. Hoe is de overgangsregeling nu?

Wat als men voor 1 januari a.s. als partner in Nederland binnenkomt?
Wat als men voor 1 januari a.s. als partner de VVR-beschikking heeft gekregen?
Wat als men voor 1 januari a.s. bericht heeft gekregen op een cursus geplaatst te zijn?
Wat als men voor 1 januari a.s. al gestart is met een inburgeringstraject onder de WIN?

Het gaat dus in al deze gevallen of men nog een betaald traject krijgt aangeboden of mag afmaken.Tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.


Wandazon

Saturnin
28-11-06, 20:12
Bedankt, maar ik ga zeker geen cursus doen of examen halen. Mijn tijd is meer waard.

sven
28-11-06, 20:20
Ik heb wat vragen gesteld aan de frontoffice:

================================================== ===========================

1. Klopt het dat iedereen die een inburgeringstraject is gestart voor ingang van de WIN valt onder de categorie "oudkomer" of dat via een bepaalde regel men beschouwd wordt als "nieuwkomer"

Antwoord:

Nee, dat is niet correct. Iedereen die tijdens de invoering van de wet Inburgering nog bezig is met het WIN-traject, mag dit programma gewoon afmaken. Als aan het eind van dit traject/cursus de profieltoets wordt afgelegd en de kandidaat haalt niet op alle onderdelen niveau 2 (mondeling/schriftelijk) dan zal de kandidaat inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet Inburgering, welke vanaf 1-1-2007 van kracht gaat. De kandidaat zal dan onder de Wet Inburgering op alle onderdelen niveau 2 moeten behalen.

2. Heb ik het goed begrepen dat voor bepaalde onderdelen niveau 1 en voor andere niveau 2 moet halen indien men Naturalisatie wil aanvragen als "oudkomer"? Welke onderdelen zijn dit? (Lezen, Luisteren, Schrijven en/of Spreken)

Antwoord:

Naturalisatie: om te naturaliseren zal op alle vaardigheden niveau 2 moeten zijn behaald. Bepaalde certificaten, waaronder het WIN-certificaat (mits juiste niveau) geven vrijstelling voor de naturalisatietoets. U kunt een informatiebrochure aanvragen bij de IND: www.ind.nl

3. Klopt het dat indien zij de juiste niveaus (voor de 4 onderdelen) heeft gehaald ze vrijgesteld is van het nieuwe Inburgeringsexamen (voor Nieuwkomers)?

Antwoord:

Zie vraag 1: Inderdaad als uw partner op alle onderdelen niveau 2 heeft gehaald en ook voor het MO-gedeelte (80% score) is geslaagd, is uw vrouw vrijgesteld van de wet Inburgering.

================================================== ===========================

Extra vraag die ik nu hier stel: wat is MO gedeelte?

mariusjr
28-11-06, 20:26
Belgie en Duitsland zullen heel blij zijn met dit besluit, je kan zeggen dat de grootse instroom nu via die landen zal gaan lopen die dat financieel kunnen trekken en Nederland zal ook een beetje leeglopen want het is geeneens slecht toeven bij de buren. Dus een ecomomische aderlating voor Nederland.

Mork.

Dat wordt lastig!
Ik kan maar een beperkt aantal mensen helpen!

Of ik moet even een flatgebouw opkopen met een paar sponsors ;-)

latica
28-11-06, 20:27
iedereen vetrekt dadelijk naar belgie of duitsland

Sabientje
28-11-06, 20:36
goh... de liefde in nederland word steeds duurder...

borat
28-11-06, 20:37
Als ik lees ''In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- als oudkomers verplicht in te burgeren.'' dan ga ik er vanuit dat de oudkomers waar men over praat oudkomers zijn die nooit eerder aan inburgering hebben gedaan, zie ik dat goed?

Edwin

angel
28-11-06, 20:43
het begint mij te duizelen hoor!!!!

Wat valt er nou precies onder de inburgering??? Mijn partner heeft zijn basis examen gehaald en moet dan nog de inburgeringscursus doen...Wat kost de inburgering nou precies??? Ik neem aan dat je met het basisexamen al het eerste deel hebt gehad??
Kan iemand opsommen wat mijn parner als hij in Nederland komt allemaal nog moet doen behalve wwerken om de centen binnen te halen om de cursusen te betalen??


hartelijk dank!

predator
28-11-06, 21:47
Ik ben nederland zo beu. Ik probeer een normaal leven te lijden met mij vrouw uit HK maar het lijkt alsof ik in een rechts extreme staat van de Eu woon. :angryfire: Ik heb me huis al tekoop gezet en op naar BelgiŽ..... :belgiesmiley: :patat:

Alex
28-11-06, 22:24
Nog een vraag.


Moeten mensen die de europa route doen dan de wet inburgering ook nog volgen als ze op basis van gemeenschapsrecht naar Nederland komen?

En een minder serieuse vraag: Nieuwkomers..zijn dat ook de babies die uit alle Nederlanders (lees: allen met een verblijfsvergunning in hun paspoort en of Nederlands paspoort) voortkomen. Leuk gaat meteen gezinsuitbreiding tegen. Immers die kinderen krijgen van de IND een brief dat ze binnen 28 weken een inburgeringscursus moeten gaan volgen...voldoen ze niet moeten ze het land uit.

M.a.w. Nederland gaat doodbloeden..

En de overheid is blijkbaar daar heel erg blind voor...plus het schend de rechten van de mens internationaal...plus heeft Nederland hiermee bewezen eens te meer hoe racistisch denken beloond wordt..ondanks fout op fout op fout op fout.

Dit riekt heel heel erg veel naar...tja de geschiedenis hoef ik niet op te wijzen. Er is een rassenoorlog gaande in Nederland...weliswaar niet met geweld...maar door deze wet aan te nemen..wordt er alleen nog meer gesepareert...gesegregeert..en dat lijd weer tot spanningen tussen bevolkingsgroepen...tussen culturen in Nederland..tussen politiek links en rechts...tussen de verschillende levensbeschouwingen en religies...de kloof in Nederland is nu nog groter geworden.

De politiek zal zeggen...dat dit wel los zal lopen..dat dit Goed zal gaan.

ja goed...

GOED FOUT zul je bedoelen.

Let op mijn woorden dit gaat heeel heeel erg mis en uit de hand lopen. Met geweldsuitbarstingen.

Ik heb gezegd.


Alex

Oers
28-11-06, 22:29
Moeten mensen die de europa route doen dan de wet inburgering ook nog volgen als ze op basis van gemeenschapsrecht naar Nederland komen?

Nee ,de WIN is niet van toepassing op EU-onderdanen en dus ook niet van toepassing op mensen die de EU-route hebben doorlopen.

atererus
28-11-06, 22:32
Ook niet bij het aanvragen van de nationaliteit na de EU-route?

draak
28-11-06, 23:51
Ff een vraag over artikel 65. Betekent dat personen die dit jaar begonnen zijn aan de inburgering ook moeten betalen? We hebben een contract met de gemeente en ROC die kunnen ze toch niet zomaar 1,2,3 ontbinden?

Nee, artikel 65 gaat alleen over geld dat gemeenten nog "over" hebben van de oude WIN. Dit kan de gemeente op andere wijze besteden aan inburgering.


Bedankt, maar ik ga zeker geen cursus doen of examen halen. Mijn tijd is meer waard.

Niet slim als je liever de boetes betaalt, terwijl je zo te lezen met gemak staatsexamen kunt halen.


Als ik lees ''In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- als oudkomers verplicht in te burgeren.'' dan ga ik er vanuit dat de oudkomers waar men over praat oudkomers zijn die nooit eerder aan inburgering hebben gedaan, zie ik dat goed?

Je ziet het deels goed. Het betreft ook mensen die wel aan inburgering hebben gedaan, maar nog onvoldoende resultaat hebben gehad.


Ook niet bij het aanvragen van de nationaliteit na de EU-route?

Daar is niet aan veranderd. Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit moet je bewijzen dat je voldoende Nederlands spreekt, bijvoorbeeld door naturalisatietoets of staatsexamen af te leggen. Dat lijkt me ook niet meer dan normaal.

Jean_Luc
29-11-06, 00:17
Wouter Bos zei tijdens de verkiezingscampagne dat Nederland een humaner land moest worden.

Nu lees ik hier tot mijn ontsteltenis dat de PvdA als enige linkse partij voor de Wet Inburgering heeft gestemd.
Mede door de extreem hoge cursusgelden ben ik van mening dat de PvdA nu al, de formatie is amper begonnen, reeds haar verkiezingsbeloften heeft geschonden en de kiezer een oor heeft aangenaaid.

atererus
29-11-06, 00:37
IK Ben het met een basisopleiding eens. Die mag ook rustig verplicht gesteld worden. Ik vind wel dat die in het land van inburgering (Nederland) moet plaatsvinden en gratis moet zijn. Straf vind ik een gevoelig onderwerp, zekere mate van "er met de pet naar gooien" mag men denk ik wel op een of andere manier handhaven.

draak
29-11-06, 00:50
Dit gaat om een stemming in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer waren alle partijen voor en stemde alleen Fatma Koser Kaya van D66 tegen.

Ik snap eigenlijk niet waarom jullie zo boos zijn over deze wet. Hij had ongetwijfeld beter gekund, en ik ben ook niet zo gelukkig met die termijnen, zeker niet omdat de discriminatie van de WIB hier wordt doorgezet omdat mensen die vrijgesteld zijn van MVV een langere inburgeringstermijn krijgen.
Maar:
* dat je zelf opleidingen betaalt waarvan je profiteert is toch niet inhumaan?
* het is toch een verbetering dat nieuwkomers niet meer gedwongen worden een cursus bij het ROC bij te wonen, ook als deze totaal niet geschikt is?
* het is toch niet meer dan normaal dat iemand die hier permanent wil blijven (verblijfsvergunning onbepaalde tijd) Nederlands spreekt?

Ik besef dat ik gemakkelijk praat, bovenmodaal inkomen enzo, maar ik heb vrijwillig 2/3 van de inburgeringscursus van mijn vrouw betaald, opdat ze sneller zou kunnen starten. De officiŽle beschikking van de gemeente over inburgering arriveerde in de week dat ze haar intensieve NT2-cursus afrondde :-).

Saturnin
29-11-06, 01:05
Is het "normaal" dat Nederlanders in het buitenland bijv. in Tokyo of Praag geen Japaans of Tsjechisch leren? Nee? Zijn die talen te ingewikkeld? Alleen gebruikelijk voor die twee landen? Het belied van Balkie kan "normaal" zijn voor Nederland, maar in het reste van de wereld vinden mensen zulke wetten xenofobisch en racistisch. Na mijn verhuizing van dit stomme land ga ik mijn Nederlands zo snel mogelijk vergeten of veranderen voor Duits of Akrikaans.

cyberdek
29-11-06, 09:59
Ik heb wat vragen gesteld aan de frontoffice:
Extra vraag die ik nu hier stel: wat is MO gedeelte?

MO = maatschappelijke orientatie
Dat is een deel van de profieltoets, en gaat over kennis van de Nederlandse samenleving.
Vragen over politiek, verzekeringen, bankzaken, geschiedenis etc.
Meestal wordt hieraan in de tweede helft van de inburgeringscursus aandacht aan besteed.

Mijn vrouw heeft afgelopen 2 weken haar taaltoetsen (spreken/luisteren/lezen/schrijven) gedaan, en zal in december nog op het onderdeel MO getoetst worden.

Ik hoop nu maar dat ze overal niveau-2 op heeft gescoord, maar ze was erg nerveus voor de toetsen. Ze is de beste in haar groep, en is juist daardoor erg bang om te falen.
Toen ik hierover belde met de inburgerings-ambtenaar van onze gemeente zei ze: "Ze moeten zich niet zo nerveus maken, de profieltoets is alleen een meting, verder maakt het niveau niet zoveel uit".

Daarop wees ik haar op de "dreigende" Wet Inburgering (nu intussen aangenomen) en de gevolgen hiervan indien een inburgeraar niet nu al niveau-2 scoort. Daar had ze niet eens bij stilgestaan.
Kun je nagaan dat zelfs mensen die direkt met deze zaken te maken hebben soms niet eens alle gevolgen overzien van dergelijke wet- en regelgeving!

Voor mijn vrouw heeft het verder niet echt consequenties. Het was altijd al onze wens om na 3 jaar in Nederland een naturalisatie aan te vragen. Dus als ze na de WIN-cursus nog geen niveau-2 zou hebben, zou ze sowieso de naturalisatietoets hebben moeten afleggen...
Alleen krijg je met deze nieuwe wet nu wel de "tijdsdruk" waarbinnen moet worden voldaan aan de eisen.

cyberdek
29-11-06, 10:14
Ik snap eigenlijk niet waarom jullie zo boos zijn over deze wet. Hij had ongetwijfeld beter gekund, en ik ben ook niet zo gelukkig met die termijnen, zeker niet omdat de discriminatie van de WIB hier wordt doorgezet omdat mensen die vrijgesteld zijn van MVV een langere inburgeringstermijn krijgen.
Maar:
* dat je zelf opleidingen betaalt waarvan je profiteert is toch niet inhumaan?
* het is toch een verbetering dat nieuwkomers niet meer gedwongen worden een cursus bij het ROC bij te wonen, ook als deze totaal niet geschikt is?
* het is toch niet meer dan normaal dat iemand die hier permanent wil blijven (verblijfsvergunning onbepaalde tijd) Nederlands spreekt?


Ik ben het met je eens dat het beter is als je zelf vrij bent om een cursus te kiezen.
Alleen begreep ik dat toe nu toe circa 8400 euro door de overheid wordt betaald aan een gemeente voor een inburgeraar. Bij start cursus 4200 euro, en na het afleggen van de profieltoets nogmaals 4200 euro.

Wat ik reŽler zou vinden is een situatie als deze:
- inburgering is verplicht
- er zijn eisen waaraan moet worden voldaan (over de "hoogte" kunnen we discussieren :-) )
- er is een budget van 8400 euro (net als nu)
- inburgeraar kan zelf een keuze maken hoe hij wenst de kennis op te doen (cursus of zelfstandig)
- er moeten voorbeeld-examens beschikbaar zijn voor "zelfstudie"-inburgeraars
- je kunt aanspraak maken op het budget van 8400 euro (door overlegging van rekeningen van (erkende?) cursus-instituten, of fakturen van leermiddelen (boeken, cd's, video etc.)
- als de opleiding minder kost dan 8400 euro, dan houdt de gemeente de rest
- als de opleiding meer kost dan 8400 euro, dien je deze zelf te bekostigen (wellicht voor minder draagkrachtigen door studiefinanciering of iets dergelijks)

Volgens mij zou het financiŽle plaatje dan hetzelfde zijn als onder de oude WIN, en de verplichting tot het behalen van een examen als onder de nieuwe WI.
(Ik laat even de termijn waarbinnen het examen moet zijn behaald buiten beschouwing).

Op deze manier wordt volgens mij niet zoals nu een enorme financiŽle last op mensen gelegd...

wandazon
29-11-06, 11:35
Cyberdek schreef:
Volgens mij zou het financiŽle plaatje dan hetzelfde zijn als onder de oude WIN, en de verplichting tot het behalen van een examen als onder de nieuwe WI.
(Ik laat even de termijn waarbinnen het examen moet zijn behaald buiten beschouwing).

Het financiele plaatje is in zoverre niet hetzelfde, dat er nu 250.000 oudkomers bijgekomen zijn die niet onder de oude, maar wel onder de nieuwe wet vallen. En in eerste instantie was het de bedoeling dat het er 500.000 zouden zijn, maar het plan om ook genaturaliseerde migranten eronder te laten vallen, bleek juridisch onhaalbaar. Vergeleken bij de paar duizend nieuwkomers waarvoor onder de oude WIN geld uitgetrokken werd en de veel lagere vergoedingen die voor de Regeling Oudkomers aan de gemeenten werd gegeven zou dat dus een flink hogere overheidsuitgave betekenen.

Wandazon

cyberdek
29-11-06, 11:42
Het financiele plaatje is in zoverre niet hetzelfde, dat er nu 250.000 oudkomers bijgekomen zijn die niet onder de oude, maar wel onder de nieuwe wet vallen. En in eerste instantie was het de bedoeling dat het er 500.000 zouden zijn, maar het plan om ook genaturaliseerde migranten eronder te laten vallen, bleek juridisch onhaalbaar. Vergeleken bij de paar duizend nieuwkomers waarvoor onder de oude WIN geld uitgetrokken werd en de veel lagere vergoedingen die voor de Regeling Oudkomers aan de gemeenten werd gegeven zou dat dus een flink hogere overheidsuitgave betekenen.


Ik bedoelde het financiŽle plaatje voor de nieuwkomers :-)

Want waar het nu op neerkomt, is dat de nieuwkomers nu het geld moeten ophoesten voor die fijne plannen om 250.000 (eigenlijke 500.000) mensen extra te laten examineren.

mariusjr
29-11-06, 11:56
Dit gaat om een stemming in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer waren alle partijen voor en stemde alleen Fatma Koser Kaya van D66 tegen.

Ik snap eigenlijk niet waarom jullie zo boos zijn over deze wet. Hij had ongetwijfeld beter gekund, en ik ben ook niet zo gelukkig met die termijnen, zeker niet omdat de discriminatie van de WIB hier wordt doorgezet omdat mensen die vrijgesteld zijn van MVV een langere inburgeringstermijn krijgen.
Maar:
* dat je zelf opleidingen betaalt waarvan je profiteert is toch niet inhumaan?
* het is toch een verbetering dat nieuwkomers niet meer gedwongen worden een cursus bij het ROC bij te wonen, ook als deze totaal niet geschikt is?
* het is toch niet meer dan normaal dat iemand die hier permanent wil blijven (verblijfsvergunning onbepaalde tijd) Nederlands spreekt?


Nee, ik vind het niet normaal dat je een opleiding moet betalen die men verplicht stelt. Hooguit een bijdrage dan..
Stel je voor dat je de lagere school helemaal zelf zou moeten betalen.. terwijl je er niet onderuit kan komen! Dat klinkt als een straf!
Ok.. het is natuurlijk wel zo dat je niet verplicht bent om naar Nederland te komen.. net zoals je niet verplicht bent om kinderen te nemen natuurlijk...

Ik vind het normaal dat iemand Nederlands spreekt als je hier permanent wilt blijven. De taal spreken is natuurlijk de ultieme inburgering!
Maar iemand die een MVV aanvraagt, geen niet meteen aan dat hij altijd wilt blijven? De VRR is pas de visum voor onbepaalde tijd! (hoewel je die wel moet verlengen). De MVV is slechts een langdurig visum!
En ook vind ik het niet normaal dat je al Nederlands moet leren in het land van herkomst. Zeker als in dat land nauwelijks mogelijkheden zijn om te leren.
Klinkt een beetje als eerst moeten studeren voordat je naar school mag!

De argumenten die dan gebruikt worden... dat dit te voorkoming is van vrouwen die uitgehuwelijkt worden, en hier alleen naartoe gehaald worden om achter het aanrecht te staan.. en dat dit dus eigenlijk alleen bedoeld is om die vrouwen te beschermen. (ook de hogere leeftijd van 21 jaar b.v.).
Ja, ik vind dat echt een hele goede.. om die vrouwen te beschermen dat ze uitgehuwelijkt worden en de hele dag thuis moeten zitten, moeten ze dus in het land blijven waar ze geboren zijn!! Als of de kans in hun eigen land kleiner is dat het gebeurt? :beetjuhverward:

De regering doet niets anders als rookgordijnen neerleggen.. en de meesten trappen daar in.

wandazon
29-11-06, 11:56
Cyberdek schreef:
Want waar het nu op neerkomt, is dat de nieuwkomers nu het geld moeten ophoesten voor die fijne plannen om 250.000 (eigenlijke 500.000) mensen extra te laten examineren.

Zoals onze Rita jolig opmerkte: "je mag nu helemaal zelf kiezen HOE je het leert, je kunt het ook van de buurman leren...."

Er zijn overigens legio andere mogelijkheden om het niveau te bereiken voor het examen en zoals ik al schreef goedkopere andere routes. Zo zijn er onder andere trainingen voor partners van buitenlandse partners in voorbereiding om zelf hun partners voor het inburgeringsexamen op te leiden. Het uitwisselen van die goedkopere alternatieven zal een goeie functie van dit forum kunnen zijn....

Wandazon

wandazon
29-11-06, 14:14
Hierbij twee webpages van de website voor gemeenten van de frontoffice inburgering ministerie van Justitie over de communicatie mbt de nieuwe wet.

http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0126,%20Samenvattende%20opsomming%20van%20in%20te %20zetten%20communicatie%20middelen.pdf
http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0126,%20Presentatie%20commplan,%20061124.ppt

En wederom worden wij Nederlanders met een buitenlandse partner geheel over het hoofd gezien....

Wandazon

mariusjr
29-11-06, 14:27
Dat zowiezo.

Alsof een buitenlander niet automatisch inburgert, als ze samenwonen met een Nederlander?

Er zou dus zowiezo vrijstelling moeten komen van de inburgeringseis EN inburgeringsexamens!

wandazon
29-11-06, 14:28
Heb net de volgende mail verstuurd:
Geachte afdeling communicatie van de Frontoffice Inburgering,

Ik schrijf u als bestuurslid van de Stichting Buitenlandse Partner en verzorg informatie en advies over de inburgering. Wij vertegenwoordigen inmiddels bijna 12.000 geregistreerde forumbezoekers De Stichting Buitenlandse Partner staat voor de belangen van Nederlanders met een partner van buiten de Europese Unie. Nederlanders met een partner van buiten de Europese Unie doen, zoals u wellicht weet, de helft van alle aanvragen voor gezinshereniging en vormen daarin met afstand de grootste groep.

Ik heb net met veel belangstelling op de website handreikinginburgeringgemeenten.nl het communicatieplan gelezen mbt de gister aangenomen WI. Tot mijn verbazing mis ik daarin als doelgroep de Nederlanders met een buitenlandse partner. Niet alleen zitten we zelf als partner van nieuwkomers en oudkomers in de zin van de WI en daarmee direct betrokkenen met veel vragen, maar wij zijn ook een belangrijke intermediair en wegwijzer voor onze partners.

We zouden het op prijs stellen als we alsnog in het communicatieplan aandacht krijgen.

Met vriendelijke groet,
Wandazon

PeterAccra
29-11-06, 14:33
Goeie actie Wandazon! :thumbup:

orpheus
29-11-06, 15:09
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?Uitzonderingen
De wet voorziet erin dat bepaalde personen niet inburgeringsplichtig zijn. Zo wordt voldaan aan het uitgangspunt dat inburgering alleen verplicht is als dat werkelijk nodig is.

De volgende criteria gelden voor alle inburgeringsplichtigen:

personen jonger dan 16 jaar of die aansluitend op hun leerplicht voltijds blijven studeren voor een diploma op grond waarvan geen inburgeringsplicht geldt;
personen van 65 jaar en ouder;
personen die gedurende hun leerplichtige leeftijd acht jaar in Nederland woonden. Het gaat hier in het algemeen om de periode tussen het vijfde/zesde en het zestiende levensjaar. Het verblijf in Nederland behoeft niet rechtmatig te zijn geweest;
personen die in het bezit zijn van diplomaís, certificaten en andere bewijsstukken, waaruit blijkt dat ze over voldoende kennis beschikken van de Nederlandse taal en samenleving.
Het gaat hier om:
a. bepaalde Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse, Arubaanse of Belgische diplomaís;
b. certificaten die zijn verkregen na het afleggen van de naturalisatietoets met de aantekening dat de persoon beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse taal. Het certificaat moet verkregen zijn na 1 april 2003;
c. een beschikking van het college van B&W waarin een nieuwkomer in het kader van de WIN werd vrijgesteld van deelname aan het inburgeringsprogramma omdat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst.
d. oudkomerscertificaat, als het gewenste niveau is behaald;
e. certificaat op grond van de WIN als het gewenste niveau is behaald.
Bepaalde certificaten en/of andere bewijsstukken kunnen een gedeeltelijke vrijstelling geven;
Voor oudkomers die 60 jaar of ouder zijn op het moment van de inwerkingtreding van de Wet, geldt tevens dat zij op basis van het overgangsrecht niet inburgeringsplichtig zijn.

wandazon
29-11-06, 15:20
Voor de geinteresseerden:
Er moet dus ook een praktijkexamen, c.q. assessments gedaan worden. In plaats daarvan kan voor het samenstellen van een "portfolio" gekozen worden. Er zijn twee keuzes voor praktijkdeel: werk en OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs) . Hier info over hoe je tot een portfolio "werk" komt: http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0132,%20Portfolio%20werk.pdf
En hier OGO:
http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0134,%20Portfolio%20Opvoeding%20gezondheidszorg%2 0en%20onderwijs.pdf

Wandazon

nadia78
29-11-06, 15:24
pfffff...........die doet me wel erg denken aan mijn eerste jaren op de middelbare school....

wandazon
29-11-06, 15:27
Orpheus schreef:
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?

Als je partner nog kan starten met inburgeringstraject onder de oude WIN voor 1 januari 2007, dan is een certificaat van het inburgeringstraject, dat ze voor alle onderdelen (spreken, lezen, luisteren, schrijven), minimaal niveau A2 heeft gehaald en voldoende voor MO, voldoende om vrijgesteld te zijn van het inburgeringsexamen.

Wandazon

nadia78
29-11-06, 15:29
oh..... ze denken echt dat onze partners sociale gehandicapt zijn...

Je moet het volgende bewijzen:

Ik reageer op familieberichten. Een
familiebericht is bijvoorbeeld een kaartje
van de geboorte van een kind. Of een
bericht dat iemand dood is gegaan.

wandazon
29-11-06, 15:32
oh..... ze denken echt dat onze partners sociale gehandicapt zijn...

Je moet het volgende bewijzen:

Ik reageer op familieberichten. Een
familiebericht is bijvoorbeeld een kaartje
van de geboorte van een kind. Of een
bericht dat iemand dood is gegaan.

Nou moet je het niet erger maken dan het is :boohoo: : het gaat er hier natuurlijk om dat je moet bewijzen dat je het in het NEDERLANDS kan.

Wandazon

orpheus
29-11-06, 15:42
Orpheus schreef:
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?

Als je partner nog kan starten met inburgeringstraject onder de oude WIN voor 1 januari 2007, dan is een certificaat van het inburgeringstraject, dat ze voor alle onderdelen (spreken, lezen, luisteren, schrijven), minimaal niveau A2 heeft gehaald en voldoende voor MO, voldoende om vrijgesteld te zijn van het inburgeringsexamen.

Wandazon

ben net in gevecht getreden met de gemeente om mijn partner nu, na aanvraag VVR, alvast te laten starten met het inburgeringstraject, dus ben er bang voor...

(heb als argument oa. dat VVR zowieso wordt toegekent, aangezien bij de MVV ze al aan de eisen voldeed voor VVR).

nadia78
29-11-06, 15:47
oepsss wandazon... :doh: .. ik ga ook meteen altijd van het erge uit! Dat is waarschijnlijk wat de IND met je doet na ruim een jaar stress :wink: ................ maar toch blijft het erg betuttelend....

wandazon
29-11-06, 16:01
Orpheus schreef:
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?

Als je partner nog kan starten met inburgeringstraject onder de oude WIN voor 1 januari 2007, dan is een certificaat van het inburgeringstraject, dat ze voor alle onderdelen (spreken, lezen, luisteren, schrijven), minimaal niveau A2 heeft gehaald en voldoende voor MO, voldoende om vrijgesteld te zijn van het inburgeringsexamen.

Wandazon

ben net in gevecht getreden met de gemeente om mijn partner nu, na aanvraag VVR, alvast te laten starten met het inburgeringstraject, dus ben er bang voor...

(heb als argument oa. dat VVR zowieso wordt toegekent, aangezien bij de MVV ze al aan de eisen voldeed voor VVR).

Het is niet altijd gezegd dat het, weliswaar gratis, maar nogal langdurige en soms qua nivo niet altijd aansluitende WIN-traject, te verkiezen is boven het zelf kunnen regelen van de inburgering. Veel hoogopgeleiden in Amsterdam klaagden steen en been en wilden het veel liever zelf regelen. Staatsexamen NT2 (niveau I voor lager opgeleiden en niveau II voor hoger opgeleiden) bijvoorbeeld, geeft ook vrijstelling, maar is op een CV veel meer waard, oa omdat je er ook Nederlandse (hogere) opleidingen mee kunt doen. Bovendien is het examen veel goedkoper en geeft het ook meteen vrijstelling van het Naturalisatie-examen. En, indien nodig, is het mogelijk dezelfde leenfaciliteiten te gebruiken als voor de inburgeringscursussen.

Wandazon

orpheus
29-11-06, 16:05
Orpheus schreef:
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?

Als je partner nog kan starten met inburgeringstraject onder de oude WIN voor 1 januari 2007, dan is een certificaat van het inburgeringstraject, dat ze voor alle onderdelen (spreken, lezen, luisteren, schrijven), minimaal niveau A2 heeft gehaald en voldoende voor MO, voldoende om vrijgesteld te zijn van het inburgeringsexamen.

Wandazon

ben net in gevecht getreden met de gemeente om mijn partner nu, na aanvraag VVR, alvast te laten starten met het inburgeringstraject, dus ben er bang voor...

(heb als argument oa. dat VVR zowieso wordt toegekent, aangezien bij de MVV ze al aan de eisen voldeed voor VVR).

Het is niet altijd gezegd dat het, weliswaar gratis, maar nogal langdurige en soms qua nivo niet altijd aansluitende WIN-traject, te verkiezen is boven het zelf kunnen regelen van de inburgering. Veel hoogopgeleiden in Amsterdam klaagden steen en been en wilden het veel liever zelf regelen. Staatsexamen NT2 (niveau I voor lager opgeleiden en niveau II voor hoger opgeleiden) bijvoorbeeld, geeft ook vrijstelling, maar is op een CV veel meer waard, oa omdat je er ook Nederlandse (hogere) opleidingen mee kunt doen. Bovendien is het examen veel goedkoper en geeft het ook meteen vrijstelling van het Naturalisatie-examen. En, indien nodig, is het mogelijk dezelfde leenfaciliteiten te gebruiken als voor de inburgeringscursussen.

Wandazon

En dan nu de o zo nederlandse vraag:

Wat kost het dan ???

Marjan
29-11-06, 16:06
Het is wel grappig. Als mijn amerikaanse schoondochter informatie wil over inburgering, kan ze zich wenden tot Frontoffice Inburgering. Wat is frontoffice eigenlijk, een soort klantenservice?

Het woord "inburgering" kent ze al. Wij wisten er geen engels woord voor te vinden. Ik las net op ind.nl dat men het vertaald heeft met civic integration (burger-(lijke) integratie). Dat gebruiken we maar niet, ik hoor haar al heu???? :23_27_2: zeggen. :wink:

ESCP
29-11-06, 16:17
Voor de geinteresseerden:
Er moet dus ook een praktijkexamen, c.q. assessments gedaan worden. In plaats daarvan kan voor het samenstellen van een "portfolio" gekozen worden. Er zijn twee keuzes voor praktijkdeel: werk en OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs) . Hier info over hoe je tot een portfolio "werk" komt: http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0132,%20Portfolio%20werk.pdf
En hier OGO:
http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0134,%20Portfolio%20Opvoeding%20gezondheidszorg%2 0en%20onderwijs.pdf

Wandazon

Ik heb die twee documenten even bekeken en mijn mond viel open van verbazing....

Ik had met de trajectbegeleider van de inburgering van mijn vrouw inderdaad ook gehoord dat er portfolio's van Werk gemaakt moesten worden (mijn vrouw heeft direct tijdens de intake laten zien dat haar niveau nederlandse taal boven A2 lag, en heeft dit dus niet gedaan en daardoor wist ik ook niet wat het exact betekende). Ik dacht dat ze haar werkervaring en diploma's bijeen moest schrapen en in een rapportje bijeen bundelen. Zat ik er even naast.

Wat is dit voor kleuter flauwekul? Heb je wel Nederlands gesproken met mensen in de enge samenleving? Heb je daar ook bewijzen van. Ik schaam mij dood als ik inburgeraar zou zijn en ik aan mijn collega moest vragen: "He ik heb met jou nederlands gesproken, zou je daarvoor deze verklaring willen invullen?". Dat gaat voor mij alle fatsoensnormen te buiten. Straks vragen ze me ook nog om een bewijs te tonen dat ik op de keurige nederlandse manier mijn reet heb afgeveegd waarna ik mijn baas moet vragen om te ondertekenen dat ik daarna netjes mijn broek weer omhoog heb gedaan.

Dit kan je gewoon niet vragen aan inburgeraars. Werkelijk ongehoord.

groeten ESCP

nadia78
29-11-06, 16:20
ben ik helemaal met je eens..... ik vind het super betuttelend en schaam me er voor tegenover mijn partner!

wandazon
29-11-06, 16:32
Voor de geinteresseerden:
Er moet dus ook een praktijkexamen, c.q. assessments gedaan worden. In plaats daarvan kan voor het samenstellen van een "portfolio" gekozen worden. Er zijn twee keuzes voor praktijkdeel: werk en OGO (opvoeding, gezondheid, onderwijs) . Hier info over hoe je tot een portfolio "werk" komt: http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0132,%20Portfolio%20werk.pdf
En hier OGO:
http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/upload/documenten/D0134,%20Portfolio%20Opvoeding%20gezondheidszorg%2 0en%20onderwijs.pdf

Wandazon

Ik heb die twee documenten even bekeken en mijn mond viel open van verbazing....

Ik had met de trajectbegeleider van de inburgering van mijn vrouw inderdaad ook gehoord dat er portfolio's van Werk gemaakt moesten worden (mijn vrouw heeft direct tijdens de intake laten zien dat haar niveau nederlandse taal boven A2 lag, en heeft dit dus niet gedaan en daardoor wist ik ook niet wat het exact betekende). Ik dacht dat ze haar werkervaring en diploma's bijeen moest schrapen en in een rapportje bijeen bundelen. Zat ik er even naast.

Wat is dit voor kleuter flauwekul? Heb je wel Nederlands gesproken met mensen in de enge samenleving? Heb je daar ook bewijzen van. Ik schaam mij dood als ik inburgeraar zou zijn en ik aan mijn collega moest vragen: "He ik heb met jou nederlands gesproken, zou je daarvoor deze verklaring willen invullen?". Dat gaat voor mij alle fatsoensnormen te buiten. Straks vragen ze me ook nog om een bewijs te tonen dat ik op de keurige nederlandse manier mijn reet heb afgeveegd waarna ik mijn baas moet vragen om te ondertekenen dat ik daarna netjes mijn broek weer omhoog heb gedaan.

Dit kan je gewoon niet vragen aan inburgeraars. Werkelijk ongehoord.

groeten ESCP

Niet dat ik het regeringsbeleid in deze wil ondersteunen, maar ik wil toch even een verduidelijking geven. Ik ben zelf (vanuit mijn praktijkervaring) erg blij met de toevoeging van de portfolio-methode. Je moet niet vergeten dat dit examen ook en met name voor oudkomers en migrantengezinnen geldt. Eerste generatie laagopgeleide en/of analfabete vrouwen bijvoorbeeld. Die hebben heel veel moeite met officiele examens en voor hun is zo'n portfoliomethodiek ideaal. Bovendien geldt voor hen wel vaak dat het een hele stap is om voor het eerst een oudergesprek op school te voeren bijvoorbeeld.

En je hoeft dus niet voor deze manier te kiezen, je kunt ook kiezen om het praktijkdeel van het examen via assessments in officiele exameninstituten of bij de Informatieseringbank te doen.

Wandazon

Marjan
29-11-06, 16:51
Wat zijn assessments?

Ik moet ook terug naar de schoolbanken, geloof ik. Mijn kennis van de nederlandse taal is ook niet meer toereikend. :beetjuhverward:

nadia78
29-11-06, 17:02
assessment is ook geen nederlands woord, dus het ligt niet aan jou hoor! maar het betekent zoiets als opdracht..

ESCP
29-11-06, 17:18
Niet dat ik het regeringsbeleid in deze wil ondersteunen, maar ik wil toch even een verduidelijking geven. Ik ben zelf (vanuit mijn praktijkervaring) erg blij met de toevoeging van de portfolio-methode. Je moet niet vergeten dat dit examen ook en met name voor oudkomers en migrantengezinnen geldt. Eerste generatie laagopgeleide en/of analfabete vrouwen bijvoorbeeld. Die hebben heel veel moeite met officiele examens en voor hun is zo'n portfoliomethodiek ideaal. Bovendien geldt voor hen wel vaak dat het een hele stap is om voor het eerst een oudergesprek op school te voeren bijvoorbeeld.

En je hoeft dus niet voor deze manier te kiezen, je kunt ook kiezen om het praktijkdeel van het examen via assessments in officiele exameninstituten of bij de Informatieseringbank te doen.


Ik dacht dus eerst dat de werk portfolio bedoeld was om de inburgeraar inzicht te geven op de nederlandse arbeidsmarkt te geven en hem daar op voor te bereiden. Neen, we gaan kijken of we Nederlands spreken op de werkvloer. Wat een ongelovelijke bullshit. Als men met de taal op niveau A-2 zit, dan komt dat wel. Dit levert dus totaal geen nieuwe inzichten op. Men kan dit eenvoudig inpassen in het lesprogramma voor de nederlandse taal. Dan doe je gewoon een rollenspel, dat is leuker dan saaie rijtjes uit je hoofd dreunen en onthouden of iets mannelijk of vrouwelijk is. Het is wederom een overregulering van de Nederlandse Staat. Opzouten met die flauwekul. Mijn partner is geen kleuter. Ik herhaal: mijn partner is geen kleuter. Mijn partner is een volwassen persoon die zeer goed in staat is zelf te bepalen wat goed en slecht is. Dat heeft ze al 35 jaar in de USA gedaan, en dat zal hier ook goed gaan. Niet iedereen, wat zeg ik, het overgrote deel van de buitenlandse partners zijn in de verste verte geen analfabeten.

Wat zou premier Balkende ervan vinden als we zeggen dat hij eerst even een werk portfoliootje moet inleveren alvorens hij premier kan worden. Tenslotte was premier Lubbers ook een allochtoon, en voor je het weet zitten we met een niet ingeburgerde premier.

Ik haat dit soort documenten waar de laagdunkendheid er vanaf druipt. Dat krijgt mij inderdaad direct op de kast.

groeten ESCP

unclebeer
29-11-06, 18:30
Ik snap eigenlijk niet waarom jullie zo boos zijn over deze wet.
Ik woon hier al 17 jaren. Ik kan netjes Nederlands praten (maar gezien dit sort maatregel, voel ik er veel minder voor...), en heb ongeveer zo'n miljoen Euros in belasting betaald. Ik ben al ingeburgerd.

Voor oudkomers die hebben al in feit ingeburgerd, kan het alleen als zware vernedering beschouwd worden.

borat
29-11-06, 19:32
Orpheus schreef:
maar als ik het goed begrijp, als mijn partner NT2 haalt, dan is deze onzin niet nodig?

Als je partner nog kan starten met inburgeringstraject onder de oude WIN voor 1 januari 2007, dan is een certificaat van het inburgeringstraject, dat ze voor alle onderdelen (spreken, lezen, luisteren, schrijven), minimaal niveau A2 heeft gehaald en voldoende voor MO, voldoende om vrijgesteld te zijn van het inburgeringsexamen.

Wandazon


Wandazon,

Mijn vrouw kwam in juni 2005 in Nederland, oktober dat jaar begon ze met het verplichte jaar inburgeren wat ze ondertussen heeft afgerond, helaas geen nivo 2.
Aansluitend op het jaar inburgeren als nieuwkomer is ze begonnen met een extra half jaar inburgeren als oudkomer, dit wordt beschikbaar gesteld door de gemeente, als ze de inburgeren als oudkomer afrond moet ze een examen doen, wat ik begreep is dat weer een profieltoets en ik ga er vanuit dat ze dan wel nivo 2 haalt.

Maar stel dat ze het niet haalt en ze wil niet naturaliseren (ze weet namelijk niet of ze wel wil naturaliseren) wordt ze door die nieuwe wet dan verplicht om dat examen te halen, dus doorgaan tot ze het haalt?
M.a.w, valt mijn vrouw die onder de huidige wet heeft ingeburgerd en niet meer door hoeft te gaan maar dit vrijwillig wel doet, vanaf 01-01-07 onder de nieuwe wet?

Edwin

wandazon
29-11-06, 21:24
Borat schreef:
Wandazon,

Mijn vrouw kwam in juni 2005 in Nederland, oktober dat jaar begon ze met het verplichte jaar inburgeren wat ze ondertussen heeft afgerond, helaas geen nivo 2.
Aansluitend op het jaar inburgeren als nieuwkomer is ze begonnen met een extra half jaar inburgeren als oudkomer, dit wordt beschikbaar gesteld door de gemeente, als ze de inburgeren als oudkomer afrond moet ze een examen doen, wat ik begreep is dat weer een profieltoets en ik ga er vanuit dat ze dan wel nivo 2 haalt.

Maar stel dat ze het niet haalt en ze wil niet naturaliseren (ze weet namelijk niet of ze wel wil naturaliseren) wordt ze door die nieuwe wet dan verplicht om dat examen te halen, dus doorgaan tot ze het haalt?
M.a.w, valt mijn vrouw die onder de huidige wet heeft ingeburgerd en niet meer door hoeft te gaan maar dit vrijwillig wel doet, vanaf 01-01-07 onder de nieuwe wet?

EdwinEdwin,

In elk geval zal je vrouw aan de eisen moeten voldoen voor het inburgeringsexamen, anders zal ze inderdaad alsnog het inburgeringsexamen moeten doen. Het is echter mij niet helemaal duidelijk aan welke eisen ze zal moeten voldoen, omdat die voor oudkomers anders zijn dan voor nieuwkomers onder de nieuwe wet. De informatie op de officiele website voor de gemeenten van het ministerie van justitie is m.i. hierover niet helemaal duidelijk. Enerzijds staat er:


Voor het onderscheid tussen nieuw- en oudkomers is bepalend het moment waarop de nieuwe wet in werking treedt. Personen die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet tot Nederland worden toegelaten (vreemdelingen) of ingezetene worden in de zin van de Gemeentelijke Basisadministraitie persoonsgegevens (GBA) zijn nieuwkomers. Vreemdelingen die onder de inburgeringsplicht vallen en die op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet reeds rechtmatig in Nederland verblijven zijn oudkomers.

Bron: http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/template-themas.asp?PageID=1008&MENU_ITEMS0=16004

Voor oudkomers in de zin van de nieuwe WI geldt, dat ze aan de eisen hebben voldaan als ze een certificaat hebben met voor spreken en luisteren minimaal A2 en voor lezen en schrijven minimaal A1. Ook voor Maatschappij Orientatie zou voldoende gehaald moeten zijn.

Elders staat echter:


Nieuwkomers zijn personen, in de leeftijd vanaf 16 tot 65 jaar die;

na de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of
op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering Nieuwkomers.

http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl/template-themas.asp?PageID=1009&MENU_ITEMS0=16004

Volgens de oude definities is iedereen die na 1 oktober 1998 in Nederland is gevestigd Nieuwkomer en iedereen daarvoor oudkomer (toen ging namelijk de Wet Inburgering Nieuwkomers in). In combinatie met het voorgaande zou dit betekenen dat iedereen die tussen 1 oktober 1998 en 31 december 2006 in Nederland is gevestigd voor een niet tijdelijk doel onder de nieuwe WI ook als nieuwkomer wordt gezien en dus aan de hogere eisen van ook voor lezen en schrijven A2 niveau moeten voldoen.

Ik heb er een vraag over gesteld bij de Frontoffice Inburgering.

Wandazon

wandazon
29-11-06, 21:33
ESCP schreef:
Ik haat dit soort documenten waar de laagdunkendheid er vanaf druipt. Dat krijgt mij inderdaad direct op de kast.

groeten ESCPBeste ESCP,

Hoogopgeleiden en niet analfabeten kunnen dus voor alternatieve routes kiezen, zoals ik al meerdere keren schreef, zoals staatsexamen NT2. Dan heb je niks geen last van praktijkexamens en portfolio's. Ik denk dat Balkenende ook liever snel staatsexamen NT2 zou doen.

Wandazon

Het lijkt hier wel of ik de nieuwe wet zit te verdedigen, maar ik probeer alleen onduidelijkheden en misverstanden op te lossen. Maar eerlijk gezegd vind ik een aantal dingen in de nieuwe wet ook een verbetering ten opzichte van de oude wet.

Wandazon

leyla001
30-11-06, 00:10
Maar als we straks eventueel terug zouden gaan naar Nederland moet er dan alsnog ingeburgerd worden? Ik snap het niet helemaal

leyla001
30-11-06, 00:12
Sorry zag dat het al gevraagd was en ook beantwoord!!

007095
30-11-06, 19:22
Nog even en er wordt besloten dat het inkomen voor gezinshereniging op 140% van het minimum gesteld moet worden omdat zelfs 120% wel eens te weinig zou kunnen zijn om met z'n 2en van te leven.
Knurften :angryfire:

lvs
30-11-06, 19:43
Het is niet altijd gezegd dat het, weliswaar gratis, maar nogal langdurige en soms qua nivo niet altijd aansluitende WIN-traject, te verkiezen is boven het zelf kunnen regelen van de inburgering. Veel hoogopgeleiden in Amsterdam klaagden steen en been en wilden het veel liever zelf regelen. Staatsexamen NT2 (niveau I voor lager opgeleiden en niveau II voor hoger opgeleiden) bijvoorbeeld, geeft ook vrijstelling, maar is op een CV veel meer waard, oa omdat je er ook Nederlandse (hogere) opleidingen mee kunt doen. Bovendien is het examen veel goedkoper en geeft het ook meteen vrijstelling van het Naturalisatie-examen. En, indien nodig, is het mogelijk dezelfde leenfaciliteiten te gebruiken als voor de inburgeringscursussen.

Wandazon

Tja,

Zit met interesse de reacties te lezen. En ja de wet is niet het beste maar wat mij betreft had ie er een jaar eerder al mogen zijn. Via het ROC (in iedergeval in Goes) is/was de kwaliteit bedroevend. Mijn vrouw is daar ook maar even geweest daarna niet meer. Ik heb het geluk dat ik prive lessen kon betalen (want door contracteren, vergeet het maar hier). Heeft me iets van drie duizend euro gekost (dus zeker niet de bedragen waar soms over wordt gesproken). Het gevolg was wel dat binnen 1 jaar (iets van 70 lesuren bij MONDO-NT2 in Vlissingen) mijn vrouw staatsexamen NTII heeft gedaan en daarnaast niveau C1 heeft gehaald aan Universiteit van Antwerpen.

Was de Wet er eerder geweest hadden we niet het gevecht met de gemeente en het ROC gehad en wellicht ook nog een bijdrage in de studie kosten ontvangen. Dus financieel, voor ons beter, beter en zeker beter voor mijn gemoedsrust. Dus tja zo slecht vindt ik het persoonlijk ook weer niet. Beter kan het uiteraard altijd.

Ook al snap ik wel dat het financieel wel lastig blijft en niet voor iedereen ideaal zal zijn.

Leon

waterlelie
30-11-06, 19:57
Nog even en er wordt besloten dat het inkomen voor gezinshereniging op 140% van het minimum gesteld moet worden omdat zelfs 120% wel eens te weinig zou kunnen zijn om met z'n 2en van te leven.
Knurften :angryfire:

je kan alles van ze verwachten :angryfire: niet normaal meer

wandazon
01-12-06, 11:31
Enige tijd geleden heb ik de volgende vragen aan de Frontoffice Inburgering gemaild:


Nu de Wet Inburgering blijkt door te gaan, heb ik als bestuurslid en deskundige en vraagbaak Inburgering voor de Stichting Buitenlandse Partner, een aantal vragen.

1. In de Handreiking staat als doelgroep

na de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of
op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering Nieuwkomers.


na de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor een niet tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten of
1. Wat als men al in Nederland is en VVR van een tijdelijk (bv studie) naar een niet tijdelijk doel (verblijf bij partner) omzet?
2. Gaat de inwerkingtreding, net als bij de oude wet, pas in op het moment dat men beschikking VVR heeft?


op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering Nieuwkomers.

Wil dit zeggen iedereen die op dat moment nog op een inburgeringstraject WIN zit?
Wil dit zeggen dat iedereen die traject onder WIN al heeft afgemaakt als oudkomer onder de nieuwe wet wordt gezien?

Veel van onze inmiddels bijna 12.000 geregistreerde forumleden zitten met de vraag of hun partner nog een betaald traject krijgt of mag afmaken.
Een tijd geleden heb ik gevraagd hoe het zit met mensen die voor inwerkingtreding van de wet hun eerste VVR hebben gekregen en dus onder de WIN inburgeringsplichtig werden. Toen is mij verteld dat die, als ze al op een inburgeringstraject waren ingedeeld, dat nog mochten afmaken. Hoe is de overgangsregeling nu?

Wat als men voor 1 januari a.s. als partner in Nederland binnenkomt?
Wat als men voor 1 januari a.s. als partner de VVR-beschikking heeft gekregen?
Wat als men voor 1 januari a.s. bericht heeft gekregen op een cursus geplaatst te zijn?
Wat als men voor 1 januari a.s. al gestart is met een inburgeringstraject onder de WIN?

Het gaat dus in al deze gevallen of men nog een betaald traject krijgt aangeboden of mag afmaken.
Ik heb net met veel belangstelling op de website handreikinginburgeringgemeenten.nl het communicatieplan gelezen mbt de gister aangenomen WI. Tot mijn verbazing mis ik daarin als doelgroep de Nederlanders met een buitenlandse partner. Niet alleen zitten we zelf als partner van nieuwkomers en oudkomers in de zin van de WI en daarmee direct betrokkenen met veel vragen, maar wij zijn ook een belangrijke intermediair en wegwijzer voor onze partners.

We zouden het op prijs stellen als we alsnog in het communicatieplan aandacht krijgen.

Hierbij het antwoord:
Wij hebben u email van 22-11-2006 en 29-11-2006 ontvangen. Bijgaand treft u de beantwoording aan.
Veel informatie over de wet Inburgering is te vinden op de website www.inburgering.net Daarnaast zal in december een website gelanceerd worden voor potentiele inburgeraars op A2 niveau. Hier zal precies worden uitgewerkt wat iemand zijn rechten en plichten zijn en op welke wijze iemand zich kan voorbereiden op de WI. Ik ga er van uit dat veel vragen van uw leden daar beantwoord zullen worden.

Overgangsrecht Win-WI
U vragen hebben betrekking op de overgang wet Inburgering Nieuwkomers naar wet Inburgering. In artikel 64 van de WI is het overgangsrecht beschreven. Hierin wordt geregeld dat iemand onder de WIN blijft vallen, wanneer hij tot 31 december nieuwkomer was in de zin van de WIN EN hij zich voor 1 januari gemeld heeft bij de gemeente voor het houden van een inburgeringsonderzoek. Dit is 6 weken na het verkrijgen van de verblijfsvergunning of 6 weken na inschrijving in de GBA van de gemeente van uitplaatsing. (asielgerechtigde). De nieuwkomer die zich uiterlijk op 31 dec. 2006 aangemeld heeft voor een WIN-inburgeringsonderzoek, mag op grond van het overgangsrecht eerst het WIN-traject afmaken. De voorwaarden van de WIN blijven voor deze persoon gelden. Wanneer hij onder de voorwaarden van de WIN de (profiel)toets haalt op A2-niveau voor alle onderdelen, wordt hij vrijgesteld van de inburgeringsplicht onder de Wi. Wanneer hij een lager niveau haalt dan het verplichte niveau van de Wi, wordt de persoon nieuwkomer onder de Wi. De persoon zal dan alsnog het inburgeringsexamen moeten afleggen.
Als een persoon zich op 31 december nog niet heeft aangemeld voor het inburgeringsonderzoek, betreft het een nieuwkomer in de WI. Ook in de situatie dat de vreemdeling zich binnen 6 weken op grond van de WIN had moeten melden, maar dat niet heeft gedaan (op 1 jan. 2007 zijn er bijv. al 10 weken verstreken, maar hij heeft zich nog steeds niet gemeld) betreft het een nieuwkomer in de WI.

Personen die in 2006 gestart zijn met hun WIN-traject mogen dit traject afmaken conform de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente en de cursist. Wanneer iemand aan het eind van zijn traject de profieltoets haalt op A2 niveau voor alle onderdelen, is hij vrijgesteld van het inburgeringsexamen.

Kortom personen die in bezit zijn van verblijfsvergunning en zich uiterlijk 31 december 2006 hebben gemeld bij de gemeente voor het inburgeringsonderzoek vallen onder de WIN en mogen hun WIN-traject afmaken. Het betreft hier de afgifte van de verblijfsvergunning en niet de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Personen die een WIn-traject inmiddels hebben afgerond ( in 2006) worden gezien als oudkomers onder de WI. De gemeente kan aan oudkomers met een uitkering dan wel oudkomers zonder werk/zonder uitkering een inburgeringsvoorziening aanbieden. Of de gemeente dit doet is aan de gemeente evenals wanneer.
Wanneer ben je inburgeringsplichtig?
Op www.checklistinburgering.nl kan de betrokkene nagaan of die inburgeringsplichtig is onder de WI. Hierbij kort samengevat:
Iemand is inburgeringsplichtig onder de WI als:
- de persoon die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, onderdelen a t/m e, dan wel l van de Vreemdelingenwet 2000, anders dan voor tijdelijk doel.
Uitgezonderd van de wet Inburgering zijn:
- personen jonger dan 16 of ouder dan 65
- personen die gedurende 8 jaar van de leerplichtige leeftijd in NEderland hebben gewoond
- personen die beschikken over bepaalde diploma's en certificaten
- personen van Niet- Nederlandse afkomst uit de EU/EER en Zwitsterland en hun familieleden.
Personen die naar Nederland zijn gekomen voor tijdelijk doel en dit doel omzetten in regulier verblijf, dienen een wijziging van verblijfsvergunning aan te vragen. De persoon wordt dan vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onderdelen a t/m e dan wel l van de vreemdelingenwet 2000 en valt derhalve onder de Wet Inburgering. De persoon is dan nieuwkomer onder de Wet Inburgering.

Communicatie Wet Inburgering
In het communicatieplan is opgenomen dat ook via allochtone belangenorganisaties/ intermediairs informatie zal worden verstrekt. Op dit moment wordt door het Ministerie van Justitie een bureau ingehuurd die de pr op zich zal nemen. Dit bureau zal starten met het inventariseren van de organisaties die als intermediair fungeren. Of uw stichting ook als intermediair zal worden aangemerkt, kan ik u nu niet melden. Wel kan ik uw naam doorgeven.

Als intermediair en wegwijzer kunt u in ieder geval een verwijzing maken naar de website waarop relevantie informatie is te vinden voor potentiŽle inburgeringsplichtigen. Deze website www.hoemoetikinburgeren.nl zal in december worden gelanceerd. U kunt dan tevens aangeven dat folders via de gemeente zijn te verkrijgen. De gemeente heeft een informerende rol in de Wet Inburgering en daar kunnen mensen ook heen met hun vragen.

Hopende u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,

Frontoffice Inburgering

Er blijft m.i. nog steeds onduidelijkheid of mensen die onder de WIN een traject hebben afgelegd, een certificaat moeten hebben met A2 of A1 voor schriftelijke vaardigheden. Volgens bovenstaande worden ze onder de WI gezien als oudkomers en voor oudkomers onder de WI geldt A1 voor schriftelijke vaardigheden.
Eerder in het antwoord en ook als antwoord op door anderen gestelde vragen wordt gesteld dat ook voor schriftelijk A2 wordt vereist. Dus nog een vraag aan de Frontoffice...

Wandazon

ASK ADAMI
01-12-06, 13:10
Kunnen we als een groep mensen hier niets tegen doen?

Wij als volk zijnde zijn de mensen die de partijen kiezen. Ze horen toch naar ons te luisteren.

Kunnen we geen bezwaar tegen dit besluit doen?

Is er geen mogelijkheid hiervoor?


Nu word Nederland echt een discriminerende land die onderscheid maakt tussen rassen en volken.

Ik vind het totaal uit de hand lopen in Nederland. In plaats van de wet te versoepelen zorgen ze ervoor dat
het nog moeilijker word.


Enig idee hoe we met zijn allen hier tegen bezwaar kunnen maken??

Ik begin naderhand behoorlijk boos te worden. Ik hoopte dat de nieuwe verkiezingen wel wat zou veranderen
maar dat het zover zou komen had ik niet op gehoopt. :bash:

Laten we met zijn allen hier wat aan gaan doen. Of laten we de rijk zijn gang gaan????

James32
02-12-06, 11:15
UTRECHT (ANP) - Voor kwetsbare groepen immigranten vormt de naturalisatietoets een ernstige belemmering.

Daarbij gaat het om ouderen, vrouwen met een achterstandspositie en laagopgeleiden die het toch al moeilijk vinden om in Nederland te integreren.

Dat bleek vrijdag uit een onderzoek van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. De verplichting om voor het examen te slagen leidt bovendien bij goed geÔntegreerde immigranten die niet de juiste diplomaís hebben tot veel frustratie.

De naturalisatietoets is sinds april 2003 verplicht voor mensen die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. Het examen toetst hun kennis van de Nederlandse taal en samenleving.

Naturalisatie kan na vijf jaar verblijf in Nederland, mits iemand een definitieve status heeft. Voor april 2003 kwamen mensen na vijf jaar automatisch via de gemeente in aanmerking voor naturalisatie. Sinds de verplichting is het aantal naturalisatieverzoeken fors gedaald.

Het verplichte examen zou niet meer moeten gelden voor immigranten die hier al langer dan twintig jaar verblijven, menen de onderzoekers. Ook moeten de kosten volgens hen omlaag en moeten er meer vrijstellingsgronden komen. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de meeste immigranten die Nederlander worden, zijn vrijgesteld van de toets op basis van een diploma of het zogeheten certificaat inburgering.

Het volledige onderzoek wordt woensdag gepresenteerd op een bijeenkomst van Forum over de zin en onzin van de naturalisatietoets.
http://www.refdag.nl/artikel/1283665/&bdquo%3BNaturalisatietoets+werkt+belemmerend&rdquo%3B.html

Walhalladome
02-12-06, 12:04
Voor wie het NU nog niet begrepen heeft, een laatste keer, move uit dit land!!! Het is triest maar waar. Je wordt gewoon uitgekotst als je ook maar iets van doen hebt met iemand die niet een Nederlands paspoort bezitten. En maak je geen illusies als je een EU paspoort hebt, als ze het zouden kunnen zouden ze je ook direct het land uit smijten. Tenzij je natuurlijk nog niet genoeg geld hebt opgebracht voor de BV Nederland!!!

In plaats van een vruchteloos gevecht aan te gaan met de regering, het land of de mensen, trek je conclusies en vertrek. Je leven gaat verder en waarom nog meer tijd of energie besteden aan zo'n hopeloos kikkerlandje met een hele lange geschiedenis van repressie, zelfbedrog en xenofobie?

Alex
02-12-06, 15:21
Vergeet niet Walhalladome dat er ook legios mensen zijn die dit simpelweg niet kunnen. Financiele redenen, gezondheid, kinderen en noem maar op. Ik heb weliswaar nu makkelijk praten vanuit Dublin...maar toch...als jullie de kans zien om de EU route te doen..doe dat...voor diegenen die absoluut niet kunnen..heel heel veel sterkte en zoek naar elke mogelijkheid binnen Nederland..elke juridische raam...elke juridische opening, spleetje, achterdeur, om toch nog samen te kunnen zijn. Wil niet zeggen dat diegenen die nu eu route aan het doen zijn jullie niet zouden willen helpen. Ik hoop zo dat deze hel snel voorbij zal gaan. Ze snappen het echt niet daar in Den Haag.

Wij zijn simpelweg collateral damage voor hen...niet meer niet minder..en vergeten dat het hier om mensen gaat...hele gezinnen uit elkaar rukkende machine..kinderen in de gevangenis zettende monsters..etc etc etc.

Walhalladome
03-12-06, 13:28
Ik ben het met je eens Alex dat er mensen zijn die niet kunnen verhuizen. en die mensen wens ik heel veel sterkte.

Waar ik echter op wil wijzen, en dan met de beste bedoeling, is dat mensen weerstanden kunnen hebben tegen een move naar het buitenland. Dat vergemakkelijkt welliswaar het gevecht in Nederland tegen de autoriteiten (het berechtigd immers je gevoel van verontwaardiging ten opzichte van het gevoerde immigratiebeleid), maar het staat een snelle herreeniging met je partner in de weg.

Helaas heb ik niet het idee dat het beleid snel zal veranderen in Nederland. En het enige dat ik kan zeggen tegen mensen die in het nauw komen is: ben niet te bang voor een move en zoek naar alle mogelijkheden die er zijn in het buitenland. God en wie weet wellicht bevalt het je daar nog eens. Het is geen makkelijke weg, maar dat is het sowiezo niet. Dit is niet een kwestie van het gevecht opgeven, eerder van verder gaan met je leven. En wat betreft Nederland, dat is maar een heel klein vlekje op deze aardkloot dat verder aan belang sterk afneemt als je ergens anders woont op diezelfde 99.9% van die aardkloot.

Met de beste wensen aan al die mensen die in liefde willen leven.

peetje
03-12-06, 16:46
ok, dan heb ik ook nog even een vraag want ik blijf het een ingewikkelde materie vinden.
Mijn partner is met MVV naar nederland gekomen half oktober, en hebben meteen een erblijfsvergunning aangevraagd.
Daar zullen we pas in 2007 bericht over krijgen.
inmiddels zijn we wel samen aan het oefenen in het nederlands.
Maar wanneer zijn verblijfsvergunning wordt toegekend, dan zijn de kosten voor mij enniet meer via de gemeente?
Of is er iets wat ik nu al kan doen?wat ik nu misschien over het hoofd zie?
En hij zal dus ook dat stukje kennis van de nederlanfdse samenleving moet kennen? wat we weer kunnen leren met die cd??
Sorry voor de misschien onbenullige vragen, maar af en toe snap ik er niets meer van of ben ik bang iets over het hoofd te zien.

alvast bedankt voor de genomen moeite om te antwoorden.

Petra

wandazon
03-12-06, 17:28
ok, dan heb ik ook nog even een vraag want ik blijf het een ingewikkelde materie vinden.
Mijn partner is met MVV naar nederland gekomen half oktober, en hebben meteen een erblijfsvergunning aangevraagd.
Daar zullen we pas in 2007 bericht over krijgen.
inmiddels zijn we wel samen aan het oefenen in het nederlands.
Maar wanneer zijn verblijfsvergunning wordt toegekend, dan zijn de kosten voor mij enniet meer via de gemeente?
Of is er iets wat ik nu al kan doen?wat ik nu misschien over het hoofd zie?
En hij zal dus ook dat stukje kennis van de nederlanfdse samenleving moet kennen? wat we weer kunnen leren met die cd??
Sorry voor de misschien onbenullige vragen, maar af en toe snap ik er niets meer van of ben ik bang iets over het hoofd te zien.

alvast bedankt voor de genomen moeite om te antwoorden.

Petra

Volgens het antwoord van de Frontoffice Inburgering op mijn vragen hierover:


In artikel 64 van de WI is het overgangsrecht beschreven. Hierin wordt geregeld dat iemand onder de WIN blijft vallen, wanneer hij tot 31 december nieuwkomer was in de zin van de WIN EN hij zich voor 1 januari gemeld heeft bij de gemeente voor het houden van een inburgeringsonderzoek. Dit is 6 weken na het verkrijgen van de verblijfsvergunning of 6 weken na inschrijving in de GBA van de gemeente van uitplaatsing (asielgerechtigde).

In jouw geval wordt je partner pas na 31 december nieuwkomer in de zin van de WIN. Maar de WIN vervalt per 31 december, dus dan valt je partner onder de nieuwe WI. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of hij dan als nieuwkomer of oudkomer in de zin van de WI wordt gezien. In de definitie staat dat iedereen die op het moment van het ingaan van de wet zich in Nederland bevindt, als oudkomer in de zin van de WI wordt gezien. Ik heb hierover nog een vraag aan de Frontoffice gesteld.
Jullie zullen dus zelf voor de inburgering moeten zorgen, zelf cursus uitzoeken en zelf betalen. Ik heb al meer gezegd, dat het misschien handiger is om dan te kiezen voor cursus voor staatsexamen NT2 (profiel I voor laagopgeleiden en profiel II voor hoogopgeleiden). Het staatsexamen is meer waard en geeft meteen ook vrijstelling van naturalisatietoets, zie ook http://www.ib-groep.nl/Images/5237_Staatsex_NT2_tcm7-625.pdf . Er zijn dezelfde leen- en vergoedingfaciliteiten mogelijk als voor inburgeringscursussen. Zie ook: www.handreikinginburgeringgemeenten.nl onder "lenen" en "vergoedingen".

Wandazon

wandazon
04-12-06, 11:07
Ik had Hartelijk dank voor het snelle antwoord.

Ik blijf echter met een vraag zitten. Volgens uw antwoord moeten mensen die nog onder de oude WIN een traject volgen voor alle onderdelen een certificaat A2 halen. Echter, u meldt ook, dat mensen die voor het ingaan van de nieuwe wet (dus 1 januari 2007?) het traject hebben afgerond, onder de WI als oudkomer worden gezien. Voor oudkomers geldt, dat zij voor schriftelijk niveau A1 dienen te halen. Hoe is dit met elkaar te rijmen? Wat betekent dit voor mensen die onder WIN een certificaat met op 1 of beide onderdelen schriftelijk A1 hebben gehaald?

Met vriendelijke groet,
nog een verduidelijking gevraagd aan de Frontoffice Inburgering op een eerder antwoord dat ze gaven:

Hierbij het antwoord:
Geachte .......,

Personen die op het moment van de ingang van de WI nog een WIN-traject volgen, worden vrijgesteld onder de WI als zij op hun WIN-certificaat voor alle niveaus 2 hebben staan. Als zij op hun certificaat een lager niveau hebben staan, betekent dit dat zij alsnog het inburgeringsexamen moeten halen. Dit kan in zijn geheel zijn, maar ook een gedeelte van het inburgeringsexamen zijn.

Personen die sinds 1998 een WIN-traject hebben gevolgd en deze inmiddels hebben afgerond, zijn vrijgesteld van de WI als op het WIN-certificaat niveau 2 voor mondelinge vaardigheden en niveau 1 voor schriftelijke vaardigheden staat genoemd.

M et vriendelijke groet,


Ik moet zeggen, dat er nu steeds snel en adekwaat wordt geantwoord op vragen!

Wandazon